Sorteringsguiden

Ibland kan det vara svårt att veta hur avfallet ska sorteras, men vi hoppas att sorteringsguiden kan bli en hjälp på vägen. Vid varje avfallsslag står det hur det ska sorteras och var det ska lämnas. Klicka på insamlingsplats (i raden "Lämnas till") för att få mer information om var återvinningscentralerna finns och deras öppettider. Där får du också reda på var det finns kretsloppsstationer och miljöstationer samt i vilka butiker det finns samlare. I listan kan vissa avfallsslag ha fler benämningar och andra kan förekomma under flera namn. Kontakta gärna vår kundservice om du saknar något i guiden.

Asbest

Asfalt

Avlidna tamdjur

Batterier

Betong

Bilbatteri

Böcker

Däck

Däck med fälg

Ej återvinningsbart

Elavfall

Energiåtervinning

Ensilageplast

Explosivt avfall

Fallfrukt

Farligt avfall

Fordon

Färgpatroner

Gips

Glasförpackningar, färgade

Glasförpackningar, ofärgade

Gödsel

Hårdplast

Impregnerat trä

Invasiva arter

Jord

Kabel

Kyl och frys

Lastpall

Latrin

Litiumbatteri

Ljuskällor

Ljusrester

Lysrör

Matavfall

Matfett

Mediciner

Metall

Metallförpackning

Pant

Pappersförpackning

Plastförpackning

Restavfall

Ris och grenar

Spillolja

Stickande avfall

Stoppade möbler

Tegel

Textil

Tidningar

Trädgårdsavfall

Vitvaror

Wellpapp

Ädelmetall