Sorteringsguiden

Ibland kan det vara svårt att veta hur avfallet ska sorteras, men vi hoppas att sorteringsguiden kan bli en hjälp på vägen. Vid varje avfallsslag står det hur det ska sorteras och var det ska lämnas. Klicka på insamlingsplats (i raden "Lämnas till") för att få mer information om var återvinningscentralerna finns och deras öppettider. Där får du också reda på var det finns kretsloppsstationer och miljöstationer samt i vilka butiker det finns samlare. I listan kan vissa avfallsslag ha fler benämningar och andra kan förekomma under flera namn. Kontakta gärna vår kundservice om du saknar något i guiden.

Elavfall

Farligt avfall