Avlidna husdjur

Du får gräva ner ditt avlidna husdjur på din mark om det kan ske utan olägenhet och inte finns risk för smittspridning eller förorening. Det går också bra att lämna husdjuret till Renova.

Döda husdjur kan lämnas på veterinärkliniker och djurbegravningsplatser eller till Renovas specialugn i Sävenäs, Göteborg. Avlämning på Renovas anläggning sker enligt anläggningens anvisningar. Avgift betalas direkt till behandlingsanläggningen.

Döda sällskapsdjur får också grävas ner enligt Jordbruksverkets föreskrifter (2014:43). Nedgrävning får emellertid enbart ske på egen mark och om det kan ske utan olägenhet och utan att risk för smittspridning och/eller förorening uppstår. Innan nedgrävning bör samråd ske med Miljöenheten. För nedgrävning av häst ska Miljöenhetens anvisningar följas.

Hästar får grävas ner om det kan göras utan risk för olägenhet. Riktlinjer för hur detta ska ske finns här.

Kremering av husdjur

Du som privatperson kan lämna avlidna husdjur till Renovas anläggning på Von Utfallsvägen i Göteborg. Lägg det avlidna djuret i dubbla plastsäckar och sedan i en pappsäck. Renova har flera urnor att välja mellan. Ring innan du åker för att lämna ditt husdjur. Besök Renovas hemsida för mer information. 
Renova - webbplats

  Sidan uppdaterades: