Stadsparken

I samband med ombyggnaden 2013, fick Stadsparken på Marstrand både en omformad parkdel och en ny lekplats. Parken fick då en mer välkomnande entré med nya perennplanteringar och fler sittplatser.

Över 2000 perenner, buskar och träd planterades och 900 vårblommande blomsterlök sattes. På lekplatsen med havstema kan barnen utforska ett lekskepp, träffa på sälar eller gunga i den stora kompisgungan. I anslutning till lekplatsen finns goda sittmöjligheter med picknickbord.

Historia

Stadsparken kallades länge Rektorskans hage, eftersom Marstrands rektor bodde här i början på 1900-talet. Då var området en grönskande trädgård med höga träplank runtomkring, som omslöt den prunkande oasen. Många fruktträd stod länge kvar från den forna trädgården. År 1920 övertog Göteborgs Bank tomten och skänkte den vidare till Marstrands stad, varpå planken togs bort och platsen öppnas upp för allmänheten. Gångpassagen mellan Hamngatan och Kyrkogatan blev vid denna tid ett allmänt tillgängligt promenadstråk.

  Sidan uppdaterades: