Stadsparken

I samband med att Stadsparken byggdes om 2013 fick den både en omformad parkdel och en ny lekplats. Parken fick i samband med ombyggnationen en mer välkomnande entré med nya perennplanteringar och fler sittplatser.

I Stadsparken hittar du 2000 perenner, buskar och träd och 900 vårblommande blomsterlök. På lekplatsen med havstema kan barnen utforska ett lekskepp, träffa på sälar eller gunga i den stora kompisgungan.

Detta finns i parken


Parkens historia

Stadsparken kallades länge Rektorskans hage, eftersom Marstrands rektor bodde här i början på 1900-talet. Då var området en grönskande trädgård med höga träplank runtomkring, som omslöt den prunkande oasen. Många fruktträd stod länge kvar från den gamla trädgården. År 1920 övertog Göteborgs Bank tomten och skänkte den vidare till Marstrands stad, varpå planken togs bort och platsen öppnas upp för allmänheten. Gångpassagen mellan Hamngatan och Kyrkogatan blev vid denna tid ett allmänt promenadstråk.

  Sidan uppdaterades: