Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Under 2024 införs fastighetsnära insamling av förpackningsavfall i Kungälvs kommun. Det innebär att de flesta villor och småhus i kommunen kommer att källsortera pappers- och plastförpackningar, färgat och ofärgat glas fastighetsnära. Metallförpackningar kommer sorteras i en separat behållare som ställs fram på tömningsdag.

Fastighetsnära insamling av förpackningar gäller helårsboende såväl som fritidsboende i kommunen men påverkar inte flerfamiljshus eller boende som har miljörum eller miljöhus. Genom att göra det lättare att sortera förpackningar nära hemmet hoppas Kungälvs kommun minska avfällsmängderna som går till förbränning och öka återvinningen.

Olika lösningar för olika fastigheter

Under 2023 har kommunen inventerat vilka vägar den nya sopbilen kan köra för att avgöra vilken lösning för fastighetsnära insamling av förpackningavfall varje hushåll kommer få. Alla hushåll kommer innan årsskiftet 2024 få hemskickat ett vykort med information om vad som gäller för den specifika adressen. Om du bor på en ö utan fastlandsförbindelse (gäller även Marstrandsön) kommer vi att kontakta dig längre fram för att berätta hur förpackningsinsamling från öar kommer ske.

Klicka på knappen som överensstämmer med vykortet du fått för att läsa mer om vad som gäller för dig.

Läs mer

  Sidan uppdaterades: