Snart enklare att sortera förpackningar med fyrfackskärl

Under 2024 införs fastighetsnära insamling av förpackningsavfall i Kungälvs kommun. Det innebär att villor kommer få möjlighet att källsortera pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar i ett nytt sopkärl som placeras bredvid de nuvarande kärlen för rest- och matavfall.

Genom att göra det lättare att sortera förpackningar nära hemmet hoppas Kungälvs kommun minska restavfallsmängderna som går till förbränning och öka materialåtervinning.

För de flesta hushåll kommer den fastighetsnära insamlingen ske via fyrfackskärl som ser ut som ett vanligt sopkärl men vars insida är indelad i fyra fack. Den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall kommer att vara kostnadsfri.

De flesta villor kommer kunna få fyrfackskärl

Den nya sopbilen som kommer att hämta avfallet i fyrfackskärlen är något högre och längre än de ordinarie sopbilarna. Därför kommer kommunen under våren och sommaren 2023 undersöka vilka villor dit den nya sopbilen har svårt att ta sig fram. De hushåll där den nya sopbilen inte kommer kunna hämta avfall i ett fyrfackskärl kommer att erbjudas andra lösningar för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.

Genom att trimma dina häckar som hänger ut över vägkanten och röja undan grenar underlättar du för kommunens medarbetare att undersöka framkomligheten för den nya sopbilen. Om du bor vid en gata eller väg med återvändsgränd behöver det finnas möjlighet för sopbilen att vända med en radie på 9 meter på vändytan.

Under hösten 2023 planerar kommunen att kontakta alla hushåll som ska få fastighetsnära insamling av förpackningsavfall för att ge mer information om hur insamlingen kommer gå till.

Om du har eller planerar att skapa en uppställningsplats för dina avfallskärl

Kommunen arbetar för att det i framtiden kommer att finnas två fyrfackskärl för allt hushållsavfall.

Om du planerar att bygga en permanent plats för dina avfallskärl som är anpassad för framtiden behöver uppställningsplatsen vara 180 cm bred, 110 cm hög (180 cm med öppet lock) och vara 100 cm djup.

Fyrfackskärlet behöver inte stå på samma plats som rest- och matavfallskärlen eftersom de inte töms samtidigt. Det går också bra att ställa fram fyrfackskärlet på tömningsdagen.

Fyrfackskärlen rymmer 370 liter och är 77 cm breda, 110 cm höga och 90 cm djupa.

Bild på toppen av sidan: PWS

  Sidan uppdaterades: