Förpackningsavfall

De flesta villor och småhus har ett eller flera kärl för att källsortera pappers- och plastförpackningar, färgat och ofärgat glas fastighetsnära. Metallförpackningar sorteras i en separat behållare som ställs fram på tömningsdag.

För att källsortera förpackningsavfall fastighetsnära har fastigheten tillgång till antingen ett fyrfackskärl eller två tvåfackskärl och en mindre behållare för metallförpackningar.

Om fyrfackskärlet

Fyrfackskärlet rymmer 370 liter och består av fyra fack. Här sorterar du plast- och pappersförpackningar, färgat och ofärgat glas. Det är viktigt att du lägger rätt avfall i rätt fack för att avfallet ska hamna rätt i sopbilen vid hämtning.

Om tvåfackskärlet

Tvåfackskärlen rymmer 240 liter och består av två fack. I ett kärl sorterar du plastförpackningar och färgat glas. I det andra kärlet sorterar du pappersförpackningar och ofärgat glas.

Om metallbehållaren

Den mindre behållaren för metallförpackningar rymmer 30 liter. Ställ fram behållaren för metallförpackningar vid de andra kärlen när det är dags för tömning.

 

 

Alla ska ha tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Alla kommunens hushåll kommer få möjlighet att källsortera fastighetsnära via fastighetsnära kärl, miljörum eller miljöhus. Om du ännu inte fått möjlighet till fastighetsnära insamling av förpackningsavfall kommer kommunen att kontakta dig längre fram för att berätta hur förpackningsinsamling kommer ske. Detta gäller även dig som är boende på ö utan fastlandsförbindelse.

Under tiden är du välkommen att fortsätta lämna dina förpackningar på våra återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Detta gäller för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Senast 1 januari 2027 ska fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter erbjuda fastighetsnära insamling av förpackningsavfall till sina boenden och medlemmar. I och med att det blir ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar får fastighetsägare (inklusive bostadsrättsföreningar) och samfälligheter inte välja att anlita någon annan entreprenör än den som kommunen har upphandlat.

Läs mer om fastighetsansvar

Om du vill skapa en plats för dina avfallskärl

Om du bygger en inramning som bara är till för att hägna in dina egna avfallskärl så kräver detta vanligtvis inte bygglov. Inramningen ska ha en höjd och storlek som är anpassad efter kärlens storlek. Om du önskar en sluten konstruktion med tak och dörrar kan det kräva bygglov.

Läs mer om bygglov

Trafiksäkerhet

Om du vill ha dina kärl nära en tomtgräns behöver du tänka på att inte sikten vid korsning och utfart förhindras.

Läs mer om fastighetsägarens trafiksäkerhetsansvar

Kulturmiljö

Om du bor i ett av Kungälvs bevarandeområden som exempelvis på Koön eller området på och runt Västra gatan måste du tänka extra på utformning och anpassning till bebyggelsemiljön. Många gator i dessa områden är omgivna av murar. Äldre murar är en viktig del av den byggda miljön och det är normalt sett inte okej att riva murar för att ge plats åt parkering eller avfallskärl. Kontakta bygglovsenheten om du är osäker.

Läs mer om bevarandeområden och bygglov

Tänk även på

  • Alla kärl behöver stå på hårdgjord yta eftersom kärlen inte går att dra i grus eller singelsten.
  • Kärlet ska på hämtningsdagen stå vid hämtningsfordonets uppställningsplats med draghandtagen utåt. Personalen ska inte behöva vända på kärlet för att flytta det, och kärlet ska vara lätt tillgängligt utan hinder på vägen.
  • Fyrfackskärlet är 77 cm brett, 110 cm högt och 90 cm djupt.
  • Tvåfackskärlet är 58 cm brett, 110 cm högt och 73 cm djupt.
  • Vara noga med att du har minst 5 cm mellan ytterkant och 10 cm mellan varje kärl.

Läs mer

  Sidan uppdaterades: