Fyrfackskärl

Under 2024 införs fastighetsnära insamling av förpackningsavfall i Kungälvs kommun. Det innebär att villor kommer få möjlighet att källsortera pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar i ett nytt sopkärl som placeras bredvid de nuvarande kärlen för rest- och matavfall.

För de flesta hushåll kommer den fastighetsnära insamlingen ske via fyrfackskärl som ser ut som ett vanligt sopkärl men vars insida är indelad i fyra fack. Den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall kommer att vara kostnadsfri.

De flesta villor kommer kunna få fyrfackskärl

Den nya sopbilen som kommer att hämta avfallet i fyrfackskärlen är något högre och längre än de ordinarie sopbilarna. Därför kommer kommunen under våren och sommaren 2023 undersöka vilka villor dit den nya sopbilen har svårt att ta sig fram. De hushåll där den nya sopbilen inte kommer kunna hämta avfall i ett fyrfackskärl kommer att erbjudas andra lösningar för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.

Under hösten 2023 planerar kommunen att kontakta alla hushåll som ska få fastighetsnära insamling av förpackningsavfall för att ge mer information om hur insamlingen kommer gå till.

Planerat visningsexemplar i stadshuset

Om du är nyfiken på hur de nya fyrfackskärlen ser ut planeras ett visningsexemplar att ställas ut under våren, i stadshusets entré i Kungälv.

Om de nya fyrfackskärlen

Fyrfackskärlen rymmer 370 liter och är 77 cm breda, 112 cm höga och 87 cm djupa.

Bild: PWS

  Sidan uppdaterades: