Rätt med använt matfett

På den här sidan berättar vi vad som kan hända om man låter matfett och matolja rinna ner i avloppet. Se filmen (obs äckelvarning) som visar hur ett stopp i avloppet på grund av matfett kan se ut.

Samla ihop överblivet matfett och lämna det på våra återvinningscentraler. Glöm inte att torka ur stekpannan med hushållspapper också, det kan du sen kasta i restavfallet.

Mängder med fett

Matfett är alltifrån smöret du steker i till mat- och frityroljor av olika slag. Det kan också vara oljan i burken med tonfisk eller soltorkade tomater och det som blir över i långpannan efter en ugnsstekning.

Minimera, återanvänd, återvinn

  • Minimera – använd bara så mycket matfett du behöver, moderna teflonstekpannor klarar sig idag ofta med bara matvarans eget fett.
  • Återanvänd – överblivet matfett i stekpannan är en bra grund till en fantastisk sås.
  • Återvinn – kör det till din återvinningscentral. Då förädlas ditt matfett till allt möjligt från tvål till biodiesel.
    • Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng i restavfall. Om du sorterar matavfall går det bra att slänga pappret med fett där också.
    • Rinnande fett från matlagning hälls i miljötratten och när flaskan är full märker du den med "matfett" och lämnar den på din närmaste återvinningscentral (ÅVC).
    • Större mängder matfett som exempelvis vid fritering hälls på dunk och lämnas in till din återvinningscentral (ÅVC). Märk dunken med "matfett".

Här finns mer om kommunens insamling av avfall och återvinning. 

Företag och storkök ska ha fettavskiljare

Företag som hanterar livsmedel och storkök i Kungälv ska ha en fettavskiljare installerad som tar hand om fett innan det når avloppet. Fettavskiljaren ska tömmas och underhållas enligt tillverkarens rekommendationer och kommunens regelverk med tömning när det behövs eller minst två gånger om året. Tömningen sköts med hjälp av en slamsugningsbil. Sommaren 2015 inventerade Kungälvs kommun alla företag och storkök som har eller ska ha fettavskiljare. Den här broschyren delades ut då (pdf).

Här finns mer om fettavskiljare i kommunens tillståndsguide.

Här finns styrdokumentet riktlinjer för installation och skötsel av fettavskiljare (pdf).

  Sidan uppdaterades: