Fett i avloppet

 


Se filmen om du vågar. Den visar hur en matfett fastnar i avloppet. Det här är filmat i Kungälv...

Som matfett räknas till smöret du steker i, mat- och frityroljor av olika slag. Det kan också vara oljan i burken med tonfisk eller soltorkade tomater och det som blir över i långpannan efter en ugnsstekning. Spola inte ner det i vasken.

Så minskar du fett i avloppet

  • Minimera – använd bara så mycket matfett du behöver, moderna teflonstekpannor klarar sig ofta med matvarans egna fett.
  • Återanvänd – överblivet matfett i stekpannan kan vara en bra grund till en sås.
  • Återvinn – kör fettet till din närmaste återvinningscentral. Då förädlas ditt matfett till allt från tvål till biodiesel.

Så återvinner du fett

  • Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng i restavfallet. Om du sorterar matavfall går det bra att slänga pappret med fett där också.
  • Rinnande fett från matlagning kan hällas av i en flaska. När flaskan är full märker du den med "matfett" och lämnar den på din närmaste återvinningscentral. Tänk på att låta fettet svalna innan du häller det i flaskan.
  • Större mängder matfett som exempelvis vid fritering hälls på dunk och lämnas in till din närmaste återvinningscentral. Märk dunken med "matfett". Verksamhetsutövare debiteras för sitt besök.
  • Lämna aldrig dunkar eller flaskor med fett i avfallskärlen. Fett som lämnas i avfallskärl är ett arbetsmiljöproblem eftersom dunken trycks sönder och oljan hamnar på renhållningspersonalen eller ute i naturen. Du kommer debiteras en felsorteringsavgift om du lämar fett i det vanliga avfallet. 

Här hittar du information om återvinningscentraler i kommunen

Företag och storkök ska ha fettavskiljare

Företag som hanterar livsmedel och storkök i Kungälv ska ha en fettavskiljare installerad som tar hand om fett innan det når avloppet. Företagare ska beställa tömning av sin fettavskiljare via kommunens kundcenter. Tömningen får endast utföras av kommunens entreprenör. Fettavskiljaren ska tömmas och underhållas enligt tillverkarens rekommendationer och kommunens regelverk med tömning när det behövs eller minst två gånger om året.

Mer information

Avfallsföreskrifter

Informationsbroschyr "Ett fett projekt"

Information om installation och tömning av fettavskiljare

Riktlinjer för installation och skötsel av fettavskiljare

  Sidan uppdaterades: