Informationsmaterial

Information till dig som är eller ska bli ställföreträdare för en vuxen person

Som ställföreträdare företräder du en person som behöver hjälp med sina ekonomiska, juridiska och/eller personliga angelägenheter. Ett ställföreträdarskap är ett personligt uppdrag och du arbetar frivilligt, på din egen tid och är inte anställd av kommunen. Du har rätt till ersättning för ditt uppdrag, vilket huvudmannen
normalt betalar. Det är tingsrätten som fattar beslut om nya godmanskap eller förvaltarskap och överförmyndaren fattar beslut vid byte av ställföreträdare.

Informationsfolder Information till dig som är eller ska bli ställföreträdare för en vuxen person


Bodelning och arvskifte

Om god man, förvaltare eller förmyndare deltar i bodelning och arvskifte för huvudmans eller omyndigs räkning ska överförmyndarnämndens samtycke till bodelning och arvskifte hämtas in innan tillgångarna fördelas. Arvskiftet ska vara skriftligt.

Ett arvskifte är inte juridiskt bindande utan överförmyndarnämndens samtycke. Observera att det endast är gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren som är behörig att ansöka om samtycke, inte till exempel juristbyrå eller begravningsbyrå. Finns det endast en dödsbodelägare behöver inget arvskifte skrivas.

Läs mer om Bodelning och arvskifte

Uttag från omyndigs överförmyndarspärrade konto

Pengar som betalas ut från försäkringsbolag eller genom arv till omyndig ska under vissa förutsättningar sättas in på överförmyndarspärrat konto. Det innebär att föräldrarna/förmyndarna inte kan ta ut pengarna utan samtycke från överförmyndarnämnden.

Läs mer om Uttag från omyndigs överförmyndarspärrade konto

  Sidan uppdaterades: