E-tjänst för direktupphandling

Genom vår e-tjänst kan företag nu anmäla sig till kommunens register för direktupphandling och underlätta för kommunens verksamheter att hitta små och medelstora företag i regionen.

E-tjänst för direktupphandlingar

Det ska vara enkelt att driva företag i Kungälvs kommun. Upphandling är ett område som vi prioriterat att arbeta med och vi genomför varje år ett stort antal upphandlingar. En direktupphandling kan förklaras som en upphandling som inte behöver annonseras och där anbuden inte behöver ges i någon särskild form. En direktupphandling får göras då kommunen saknar ramavtal och inköpsvärdet ligger under direktupphandlingsgränsen som för nuvarande är 700 000 kronor för varor och tjänster.

Registrera ditt företag

Vi lanserar nu en e-tjänst för dig som vill leverera varor och tjänster till kommunen inom ramen för direktupphandlingar. Kommunen kommer att använda företagsregistret upplysningsvis och för att vara medveten om att företagen finns och kan leverera specifik vara eller tjänst. Företag kommer inte att automatiskt tilldelas kontrakt för att de registrerar sig, men det ökar möjligheten att kunna leverera till kommunen.

E-tjänst för intresseanmälan för direktupphandling i Kungälv kommun

Direktupphandling - offentlig upphandling, Upphandlingsmyndigheten

Kontakt

Upphandlingsenheten
upphandling@kungalv.se
0303-23 80 00

  Sidan uppdaterades: