Digital tjänst för direktupphandling

Genom vår e-tjänst kan företag nu anmäla sig till kommunens register för direktupphandling och underlätta för kommunens verksamheter att hitta små och medelstora företag i regionen.

E-tjänst för direktupphandlingar

Det ska vara enkelt att driva företag i Kungälvs kommun. Upphandling är ett område som vi prioriterat att arbeta med och vi genomför varje år ett stort antal upphandlingar. En direktupphandling är en upphandling som inte behöver annonseras och där anbuden inte behöver ges i någon särskild form. En sådan upphandling får göras om kommunen saknar ramavtal och om värdet på inköpet ligger under gränsen för direktupphandling.  Gränsen är för närvarande 700 000 kronor för varor och tjänster.

Registrera ditt företag

Vi lanserar nu en e-tjänst för dig som vill leverera varor och tjänster till kommunen inom ramen för direktupphandlingar. Kommunen kommer att använda företagsregistret för att få reda på att företagen finns och att de kan leverera aktuell vara eller tjänst. Företag kommer inte automatiskt att få kontrakt för att de registrerar sig, men det ökar möjligheten att kunna leverera till kommunen.

Direktupphandling - offentlig upphandling, Upphandlingsmyndigheten

Kontakt

Upphandlingsenheten
upphandling@kungalv.se
0303-23 80 00

  Sidan uppdaterades: