Skötselråd för din egen brunn

På den här sidan berättar vi hur du ska ta hand om din egen brunn. Det är viktigt att regelbundet kontrollera vattentillgång och kvalitet.

Provtagning av vattnet

Det finns flera ackrediterade företag dit du som privatperson kan vända dig för analys av ditt dricksvatten. Provtagning ska göras regelbundet och gärna vid samma tid varje år för att få jämförbara resultat.

Så underhåller du din brunn

 • Pumpa brunnen med en så kallad länspump
 • Borsta och spola rent brunnsväggen
 • Ta bort det översta lagret av bottensanden, fyll på med ren filtersand om det behövs
 • Kontrollera att bottenventilen fungerar
 • Länspumpa brunnen ett par gånger efter att den har fyllts med vatten
 • Kontrollera och rengör brunnens överbyggnad, se till att djur inte kan komma in i brunnen
 • Kontrollera att ventilationshålet inte är tilltäppt
 • Kontrollera området runt brunnen, ta bort allt som kan förorena vattnet

Detta gäller för grävd och borrad brunn

 • Borsta och spola rent hydroforen (tryckvattenbehållaren) från bottenavlagringar
 • Rengör pump och elmotor
 • Kontrollera att elmotorns luftintag inte är igentäppt av till exempel damm som kan hindra att motorn kyls ner
 • Lämna in ett vattenprov. Efter att du rengjort din anläggning och brunnen åter har fyllts med vatten är det bra om du lämnar in ett vattenprov för bakteriologisk och fysikalisk-kemisk undersökning. Om du väljer en enklare analys ska den åtminstone innehålla en kontroll av kväveföreningar och bakteriehalt. 

Mer information på Livsmedelsverkets hemsida

Vill du läsa mer om hur du tar hand om en egen brunn kan du gå in på Livsmedelsverkets hemsida. Där finns bra genomgångar och en rad broschyrer på ämnet.

Läs Livsmedelsverkets råd om egen brunn här

  Sidan uppdaterades: