Bostad med särskild service

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till boende med särskild service enligt LSS. Här finns information om detta samt om hur du ansöker.

 Teckenspråk:


Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp så du kan leva självständigt och aktivt. Du kan få hjälp att bygga om din bostad, och du kan ha rätt till att få färdtjänst om du inte kan resa med buss eller tåg.

Har du mycket svårt att få ett arbete kan få delta i så kallad daglig verksamhet. Där kan du till exempel hjälpa till i café eller syssla med hantverk.

Behöver du mycket hjälp i din bostad kan du ha rätt till en personlig assistent. Det är en person som kommer hem och hjälper dig. En del personer med funktionsnedsättning behöver assistent både dagar och nätter.

Om du vill ha mer information om vilken hjälp du kan få, vänd dig till Kundcenter. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Du som har en funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd kan få boende med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du får då stöd utifrån dina behov och hjälp för att du ska kunna känna dig självständig och delaktig i samhällslivet.

I en bostad med särskild service finns personal som är tillgänglig dygnet runt.

Bostad med särskild service för vuxna

Genom bostad med särskild service får du möjlighet att leva ett självständigt liv. Du får stöd i att skapa ett eget hem och hjälp med dina dagliga personliga behov. Det finns möjlighet att vara med i fritidsverksamheter och kulturella aktiviteter. Genom bostad med särskild service ska du få goda levnadsförhållanden.

Bostad med särskild service kan vara en gruppbostad eller en servicebostad. Bostad med särskild service kan beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Gruppbostad

Gruppbostaden är till för den som har ett stort behov av omvårdnad och behöver tät kontakt med personal. I en gruppbostad finns ett litet antal lägenheter i anslutning till gemensamma utrymmen.

Servicebostad

En servicebostad utgörs av flera lägenheter där de boende har tillgång till gemensam service och personal. Personalen kan ge service dygnet runt. Lägenheterna ligger oftast i samma hus eller i samma område och det finns en gemensam kontaktlägenhet.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med stort behov av omvårdnad kan ha rätt till bostad med särskild service enligt LSS. Detta är ett komplement till föräldrahemmet och alltid frivilligt. I bostaden finns personal dygnet runt. För att de boende ska få rätt stöd och stimulans ska det vara ett litet antal barn och unga som bor i samma bostad. Var och en har ett eget rum men övriga utrymmen exempelvis kök och vardagsrum är gemensamma.

Ansök om bostad med särskild service

Använd den här tjänsten för att söka. Om du hellre vill använda en papperblankett finns den att skriva ut från tjänsten.

Har du frågor om att ansöka om bostad med särskild service kan du ringa och prata med en handläggare på Funktionshinderenheten. 

Broschyr om bostad med särskild service

  Sidan uppdaterades: