Kallelser

Här publiceras kallelser med handlingar inför sammanträden i kommunens politiska instanser.

Kommunens politiker får sina handlingar via en app. De handlingar som publiceras här är kopior och webbversioner. Handlingar och bilagor innehållande sekretess eller känsliga personuppgifter publiceras inte. Kontakta registrator om du har frågor som rör utlämnande av allmänna handlingar.

Icon för dokument

Kallelser för kommunfullmäktige och dess beredningar

Icon för dokument

Kallelser för kommunstyrelsen och dess utskott

Icon för dokument

Kallelser för kommunens råd

Icon för dokument

Kallelser och föredragningslistor för myndighetsnämnder