Ljudnivå, buller

Det finns många olika källor till bullerstörningar i boendemiljö. Här kan du hitta tips och råd om hur du hanterar buller.

Buller från fläktar och andra källor

Om du störs av buller ska du börja med att försöka ta reda på vart bullret kommer ifrån. Det kan till exempel vara ljud från fläktar, installationer, kylanläggningar och kompressorer, värmepumpar och liknande.

När du hittat ljudkällan kontakta i första hand den som äger verksamheten. Det kan exempelvis vara fastighetsägaren eller styrelsen i en bostadsförening. Om det inte hjälper kan du kontakta kommunens miljöenhet. Det gör du via kommunens kundcenter. Fastighetsägaren är skyldig att se till att bostaden klarar alla normer och riktvärden för normalt boende.

Buller från grannar

Störs du av buller från grannar, till exempel hög volym på TV och musik, stegljud, fester och skällande hundar? Prata i första hand med grannen som stör dig för att de ska få en chans att förbättra situationen. Om störningarna fortsätter kan du som bor i en hyresfastighet prata med fastighetsägaren och du som bor i en bostadsrättsförening prata med styrelsen.

Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen är skyldig att undersöka om klagomålen är motiverade. De ska i så fall kontakta den som orsakar störningarna för att se till att ljudnivån sänks. Om de inte tar sitt ansvar kan du prata med hyresnämnden.

Det säger lagen om buller från grannar

Regler om störningar från grannar finns bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen och ordningslagen. En hyresgäst som medvetet stör sin omgivning riskerar att förlora sin hyresrätt eller rätten till att förlänga sitt hyresavtal. Det kan exempelvis handla om att spela musik på hög volym vid olika tider på dygnet.

Det är fastighetsägaren som kan säga upp hyresgästen med stöd av hyreslagen och det är bostadsrättsföreningen som kan säga upp bostadsrättsinnehavare med stöd av bostadsrättslagen. Miljöbalken är också tillämplig men tillsynen skulle i praktiken bli enormt resurskrävande. Dessa typer av störningar handläggs därför normalt inte av miljöenheten.
Hög musik
Störs du av hög musik ska du i första hand prata med den verksamhet som spelar eller ansvarar för musiken. Då har du informerat om problemet och ger den ansvarige en chans att sänka ljudnivån. Det kan vara så att verksamheten inte vet om att deras musik stör de som bor i närheten. Om du efter en tid inte tycker att musiken har blivit lägre kan du prata med kommunens kundcenter.

Så kan verksamhetsutövare kontrollera ljudnivån på musiken

Verksamhetsutövare, det vill säga arrangören, är ansvarig för att ljudanläggningen är anpassad och inställd så att ljudnivån inte skadar besökare eller personal.

Här kommer några tips på vad du som verksamhetsutövare kan göra för att förbättra ljudnivån: 

  • Anlita en ljudkonsult som hjälper till att ställa in och låsa ljudanläggningen så att ljudnivån alltid understiger kravnivån.
  • Informera din personal att det är viktigt att de inte överskrider den inställda ljudnivån och att ljudanläggningen inte manipuleras.
  • Mät ljudnivån själv. Skaffa en enkel ljudnivåmätare så att ljudnivån i lokalen regelbundet kan kontrolleras.
  • Mät ljudnivån under minst två minuter på olika platser i lokalen, till exempel mitt på dansgolvet, och direkt framför högtalaren. Mät också den maximala nivån (toppar), då musiken spelas som högst. Den mätningen ska du göra där ljudnivåerna förväntas vara som högst, till exempel så nära en besökare kan vara framför en högtalare.
  • För att slippa problem med för högt ljud är det bra om ljudnivån kan läsa av vid mixerbordet, av till exempel DJ:n. Sätt ljudnivåmätarens mikrofon på en fast mätpunkt på dansgolvet.

Så mycket får det låta (kravnivåer)

Inomhus

Folkhälsomyndigheten beskriver de riktvärden som finns för buller inomhus i deras "Allmänna råd om buller inomhus". Dessa riktvärden gäller i:

Bakgrundsljud är inte medräknad i riktvärden. Bakgrundsljud är det omgivande buller som finns även om det störande bullret är avstängt, till exempel trafik, radiatorer, sorl och prasslande löv. 
Mer information om buller och vibrationer finns på Trafikverkets hemsidan

Utomhus 

Naturvårdsverket beskriver riktlinjer för externt industribuller och för hur mycket det får låta utomhus från fläktar och andra installationer. 
Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller  

Naturvårdsverket ger riktlinjer för buller utomhus som inte gäller trafikbuller. Tonalt ljud och impulsljud ger en skärpning med 5 decibel.

  Sidan uppdaterades: