Ljudnivå, buller

Buller från fläktar eller liknande

Om du störs av buller ska du börja med att försöka ta reda på vart bullret kommer ifrån. Det kan till exempel vara ljud från fläktar, installationer, kylanläggningar, kompressorer, värmepumpar och liknande.

När du hittat ljudkällan kontakta i först hand till den som äger verksamheten, till fastighetsägaren eller styrelsen och berätta att du störs. Det ger den som är ansvarig en chans att ta hand om problemet. Om inget händer kan du kontakta miljöenheten via kommunens kundcenter, telefon 0303-23 80 00. Fastighetsägaren är skyldig att se till att bostaden klarar alla normer och riktvärden för normalt boende.

 

Buller från grannar

Störs du av buller från grannar, till exempel hög volym på TV, musik, stegljud, fester och skällande hundar? Bäst är det om du själv pratar med dem som stör dig för att de ska få en chans att förbättra situationen. Vänta en liten tid, om störningarna fortsätter kan du som bor i en hyresfastighet prata med fastighetsägaren och du som bor i en bostadsrättsförening prata med styrelsen.

Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen är skyldig att undersöka om klagomålen är befogade, och i så fall kontakta den som orsakar störningarna för att se till att de sänker ljudnivån. Om de inte tar sitt ansvar kan du prata med hyresnämnden.

 

Vad säger lagen om buller från grannar?

Regler om störningar från grannar finns bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen och ordningslagen. En hyresgäst som medvetet stör sin omgivning riskerar att förlora sin hyresrätt eller rätten till att förlänga sitt hyresavtal. Det kan exempelvis handla om att spela musik på hög volym vid olika tider på dygnet,

Det är fastighetsägaren som kan säga upp hyresgästen med stöd av hyreslagen och det är bostadsrättsföreningen som kan säga upp bostadsrättsinnehavare med stöd av bostadsrättslagen. Miljöbalken är också tillämplig men tillsynen skulle i praktiken bli enormt resurskrävande. Dessa typer av störningar handläggs därför normalt inte av miljöenheten.

 

Hög musik

Störs du av musik ska du i första hand prata med den verksamhet som spelar eller ansvarar för musiken. Då har du informerat om problemet och ger den ansvarige en chans att sänka ljudnivån. Det kan ju vara så att verksamheten inte vet om att deras musik stör de som bor i närheten. Om du efter en tid inte tycker att musiken har blivit lägre kan du prata med kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

 

Hur kan du som verksamhetsutövare kontrollera ljudnivån på musiken?

Verksamhetsutövare, det vill säga arrangören, är ansvarig för att ljudanläggningen är anpassad och inställd så att ljudnivån inte skadar besökare eller personal.

  • Anlita en ljudkonsult som hjälper till att ställa in och låsa ljudanläggningen så att ljudnivån alltid understiger kravnivån.
  • Informera din personal att det är viktigt att de inte överskrider den inställda ljudnivån och att ljudanläggningen inte manipuleras.
  • Mät ljudnivån själv. Skaffa en enkel ljudnivåmätare så att ljudnivån i lokalen regelbundet kan kontrolleras.
  • Mät ljudnivån under minst två minuter på olika platser i lokalen, till exempel mitt på dansgolvet, och direkt framför högtalaren. Mät också den maximala nivån (toppar), då musiken spelas som högst. Den mätningen ska du göra där ljudnivåerna förväntas vara som högst, till exempel så nära en besökare kan vara framför en högtalare.
  • För att slippa problem med för högt ljud är det bra om ljudnivån kan läsa av vid mixerbordet, av till exempel discjockeyn. Sätt ljudnivåmätarens mikrofon på en fast mätpunkt på dansgolvet.

 

Så mycket får det låta

Inomhus

 I Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) (extern länk) finns riktvärden för buller inomhus som gäller för: 

  • bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus, dit räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum.
  • lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende. 

Bakgrundsljud är inte medräknad i riktvärden. Bakgrundsljud är det omgivande buller som finns även om det störande bullret är avstängt, till exempel trafik, radiatorer, sorl och prasslande löv. 

Mer information om buller och vibrationer finns på Trafikverkets hemsidan (extern länk).

Utomhus 

Naturvårdsverket ger i  Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (extern länk) riktlinjer för externt industribuller och för hur mycket det får låta utomhus från fläktar och andra installationer. 

Naturvårdsverket ger riktlinjer för buller utomhus (gäller inte trafikbuller). Tonalt ljud och impulsljud ger en skärpning med 5 dB.

  Sidan uppdaterades: