Detaljplaner och planprogram

På den här sidan vi aktuella planprogram och detaljplaner som vi arbetar med just nu eller som har beslutats på senare tid. Alla detaljplaner som gäller just nu hittar du här.  

Symbolerna i listan nedan betyder följande:

  • svart pil = arbete pågår
  • Gul klocka = arbetet är pausat
  • Grön bock = beslutad och gäller
Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Arenaområdet vid Yttern — Besöksanläggningar med mera

Detaljplan, Ytterby

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Arntorp 1:4 — Bostäder

Detaljplan, Kareby

Planen pågår inom planprocessen

Björkås — Bostäder och Serviceområde

Detaljplan, Ytterby

Planen pågår inom planprocessen

Bovieran— Bostäder & LSS

Detaljplan, Ytterby

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Entré Ytterby — Bostäder och verksamheter

Detaljplan, Ytterby

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Eriksbergs verksamhetsområde detaljplan

Detaljplan, Marstrand

FÖP Kode

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

FÖP Ytterby

Fördjupad översiktsplan, Ytterby

Planen pågår inom planprocessen

Gaffelkremlan 1 — Bostäder

Detaljplan, Kungälv

Planen är pausad och är vilande

Gullbringa 1:4 — Tomter

Detaljplan, Gullbringa

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Halltorp 2:4 — Bostäder

Detaljplan, Kode

Planen pågår inom planprocessen

Ikano Ytterby— Bostäder

Detaljplan, Ytterby

Planen pågår inom planprocessen

Klocktornet 1, 34 och 37 — Bostäder och handel

Detaljplan, Kungälv, Liljedal

Planen pågår inom planprocessen

Kodes nya skola (Plats M)

Detaljplan, Kode

Planen pågår inom planprocessen

Kungälv – Handel vid E6

Detaljplan - E6

Planen pågår inom planprocessen

Kvarter 7 — Bostäder

Detaljplan, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Lycke-Tofta — Verksamheter och naturområde

Detaljplan, Tjuvkil

Planen pågår inom planprocessen

Marstrand, kallbadhus vid Kungsplan

Detaljplan, Marstrand

Planen pågår inom planprocessen

Nytorgstaden — Bostäder

Detaljplan, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

Planprogram för Aröd

Planprogram, Aröd — Bostadsutveckling

Planen pågår inom planprocessen

Planprogram för Dammbergen — Bostäder, skola och LSS-boende

Planprogram, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

Planprogram för Kexstaden

Planprogram, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Planprogram för Liljedal

Planprogram, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Planprogram för Norra Instön

Planprogram, Norra Instön

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Planprogram för Rollsbo

Planprogram, Ytterby

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Planprogram för Rörtången

Planprogram, Rörtången

Planen pågår inom planprocessen

Planprogram för Åseberget

Planprogrammet ska göra det möjligt att bygga en ny stadsdel nära centrala Kungälv. Stadsdelen ska vara väl sammankopplad med andra stadsdelar i området.

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Planprogram för Ödsmålsmosse

Planprogram, Ödsmålsmosse

Planen pågår inom planprocessen

Rhodin 19 med flera — Bostäder och centrumverksamhet

Detaljplan, Kungälv, Liljedal

Planen är pausad och är vilande

Skäggriskan 2 — Bostäder

Detaljplan, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Solbräcke verksamhetsområde Detaljplan

Detaljplan, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Tippen 1 — Fjärrvärmeverket

Detaljplan, Kungälv

Planen pågår inom planprocessen

Tjuvkil etapp A — Bostäder

Detaljplan, Tjuvkil

Tjuvkil prioritering omvandling detaljplaner

Prioriteringsordning detaljplaner, Tjuvkil

Planen är pausad och är vilande

Tyfter — Bostäder

Detaljplan, Diseröd

Planen pågår inom planprocessen

Väg 168 genom Tjuvkil

Detaljplan, Tjuvkil

Planen pågår inom planprocessen

Västra gatan, Klocktornet 4 — Centrumverksamhet

Ändring av detaljplan, Kungälv, Liljedal

Planen pågår inom planprocessen

Västra gatan, Krabbetornet — Centrumverksamhet

Ändring av detaljplan, Kungälv, Liljedal

Planen pågår inom planprocessen

Västra Tunge — Bostäder och förskola

Detaljplan, Ytterby

Planen pågår inom planprocessen

Ängegärde 5:1 — bostäder och centrumverksamheter

Detaljplan, Kungälv

Planen har vunnit laga kraft och är avslutad

Ängegärde 5:1 — Äldreboende

Detaljplan, Kungälv