Ugglan

I centrala Ytterby med närhet till både skola och kommunikationer ligger Ugglans förskola. Förskolan har tre avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

Om vår verksamhet

På Ugglan sätter vi leken i främsta rummet, då vi vet att den har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Hos oss får barnen en trygg grund genom lek, glädje och ett lustfyllt lärande. De lämnar förskolan med tillit till den egna förmågan och har framtidstro.

Ugglans och Kastellegårdens förskoleenhetenhet består av två förskolor samt en paviljong:

  • Kastellegården med sex avdelningar samt en paviljong utanför Kastellegården med två avdelningar.
  • Ugglan med tre avdelningar.

På Ugglan finns tre avdelningar: Krokodilen 1-4 år, Elefanten 1 - 4 år och Dinosaurien 3-5 år. Varmrätten vid lunchen kommer från Ytterbyskolans kök. Pasta, potatis, ris och sallader lagas i respektive kök.

Prioriterade område på förskolorna är dokumentation och pedagogiska lärmiljöer, i övrigt arbetar vi utifrån förskolans läroplan.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

  Sidan uppdaterades: