Kongahälla

Kongahälla förskola ligger i det nya kvarteret Torpe gränd på Kongahällatomten. Förskolan har tre grupper med barn i åldrarna 1 - 5 år.

Om vår verksamhet

Kongahälla förskola ligger mitt i centrala Kungälv och består av tre barngrupper; två 1-5 årsgrupper och en 2-5 års grupp.

I förskolan finns härliga och ljusa lokaler med gemensamma utrymmen som är föränderliga. Maten serveras som buffé av vår personal från måltidsservice med möjligheter till många olika smaker och synintryck.Förskolan präglas av två ledord som är arbetsglädje och mod och dessa är viktiga ingredienser i vårt dagliga arbete.

Förskolans entréer till avdelningarna är från innergården. Förskolans utemiljöer finns på innergården med tillgång till lekplats i den angränsande parken.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbning,  diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntligt eller gester och minspel.
Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet.
Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

  Sidan uppdaterades: