Kareby

Granne med åkrar, ängar och skog ligger Kareby förskola. Förskolan har sex avdelningar med barn i åldrarna ett till fem år.

Om vår verksamhet

Vår förskola har öppna ljusa lokaler där miljön är utformad för att kunna utmana samt uppmuntra till utforskande lek och lärande. Förskolan består av tre hemvister. Varje hemvist är indelad i två basgrupper med barn 1 till 5 år. Tillsammans arbetar vi för att barnens tid på förskolan ska vara rolig, trygg, utvecklande och lärorik. Förskolans läroplan LPFÖ-18 ligger till grund för hela vår utbildning.

På Kareby förskola tycker vi om att vara ute. Vi vistas gärna på vår gård, gör utflykter till skogen samt utforskar vårt närområde. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. För dig som vårdnadshavare innebär det att du följer ditt barns utveckling och lärande via webben på Unikum. Genom pedagogisk dokumentation gör vi barns lärande synligt och utvecklar vår utbildning på förskolan. I utbildningen ska leken ha en central plats. Genom leken tränas viktiga byggstenar.

Vår vision är att erbjuda en kreativ förskola för lustfyllt lärande i en tillåtande och trygg miljö. Vi erbjuder en utbildning med engagerade pedagoger som ser varje barn och anpassar utbildningen efter barnens intresse och behov.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbning, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

 

  Sidan uppdaterades: