Småbåtshamnar

Du som har fritidsbåt kan ställa dig i kö till två småbåtshamnar som drivs av Kungälvs kommun. I Kungälv finns en större småbåtshamn på Marstrand, och en mindre vid Fästningsholmen i centrala Kungälv.

Marstrands småbåtshamnKungälvs småbåtshamnallmänna villkorstå i köSäga upp plats Marstrands gästhamn

Marstrands småbåtshamn

På Marstrandsön och Koön finns 1 150 årsuthyrda båtplatser som ägs av Kungälvs kommun. 

Storlek: 2—4 meter breda, vattendjup varierar.
Förtöjning: Flytponton eller brygga.

Avgift för båtplats

Pris per år, inklusive moms.

 • 1 meter bred 1 632 kronor
 • 2 meter bred 3 262 kronor
 • 2,5 meter bred 4 078 kronor
 • 3 meter bred 5 712 kronor
 • 3,5 meter bred 6 664 kronor
 • 4 meter bred 8 695 kronor

Avgift för Y-bom

 • 4,5 meter, 576 kronor
 • 6 meter, 722 kronor
 • 8 meter, 962 kronor
 • 10 meter, 1 250 kronor     

Kungälvs småbåtshamn, Fästningsholmen

Vid Fästningsholmen ligger 3 bryggor med årshyrda båtplatser.  Här finns några lediga platser för omedelbar uthyrning.

Antal platser: 42
Platsstorlek: 3 meter breda med 6 meter Y-bom.
Vattendjup: 0,25 meter — 1 meter
Tillåten båtstorlek: 8 x 2,6 meter
Möjlighet till uppläggning: Nej
Slip: Ja
Pris: 2 573 kronor — 5 147 kronor (beroende på vattendjup)       

Allmänna villkor

 • Utdelning av lediga platser sker löpande
 • Om du har sökt, och fått en båtplats kommer du att kontaktas skriftligen
 • Uthyrning i andra hand måste godkännas av Hamnverksamheten

I dokumentet "Allmänna villkor" finns information om vem som har rätt att ställa sig i kö för båtplats och hur turordningsreglerna fungerar.

Läs de allmänna villkoren för fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde (pdf)

Så ställer du dig i kö

Fyll i och skicka in blanketten för att ställa dig i kö till Marstrands eller Kungälvs småbåtshamn, Fästningsholmen.

Ansök om båtplats i Marstrands hamn (pdf, nytt fönster)

Ansök om båtplats på Fästningsholmen (pdf, nytt fönster)

Köavgift: 379 kronor per år.

Uppsägning av båtplats

Uppsägning av båtplats (pdf, nytt fönster)                 

Bidrag för skrotning av fritidsbåtar

Havs- och vattenmyndigheten stöttar insamlingen av uttjänta fritidsbåtar och motorer med den gamla tvåtaktstekniken. 9.5 miljoner finns att ta del av och bidraget delas ut till den som är snabbast att söka. Läs mer på myndighetens hemsida.

Nu finns stöd för den som vill bli av med uttjänt fritidsbåt eller gammal tvåtaktsmotor. (öppnas i nytt fönster).

Vill du skrota din båt kan du vända dig till Båtretur som är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar. www.båtretur.se (öppnas i nytt fönster).

  Sidan uppdaterades: