Vård och omsorg under begränsad tid

Tillfällig vård och omsorg kan exempelvis ges efter sjukhusvistelse eller vid vård i livets slut.

Korttidsplats

Korttidsplats kan man få exempelvis vid övergång från sjukhusvistelse till hemgång eller i väntan på plats på särskilt boende om det inte längre fungerar att bo i eget boende.

På korttidsenheten vistas man också vid avlastning för anhörigvårdare, så kallad växelvård.

Vård i livets slut

Vård i livets slut innebär behandling av symptom när behandling för att bota inte längre är möjligt.

Vård i livets slut, även kallat palliativ vård, kan vara att lindra fysisk och psykisk smärta och ge bästa möjliga livskvalitet varje dag för den som är svårt sjuk. Det innebär också att förbereda ett värdigt avslut och ge stöd till anhöriga.

Man kan få palliativ vård i hemmet eller på vår korttidsenhet.

Kontakt

Kundcenter, fråga efter vårdplaneringsteamet 0303-23 80 00.

  Sidan uppdaterades: