För dig som har utövat eller riskerar att utöva våld

Har du svårt att kontrollera din ilska eller har du någon gång skadat någon i din närhet? Det finns hjälp att få för att lära dig kontrollera dina impulser och förstå varför du agerar som du gör.

Oavsett orsakerna till att du har eller riskerar att skada eller kontrollera någon i din närhet så är det viktigt att du söker hjälp och berättar om dina problem. Du har möjligheten att förändra ditt beteende och välja att agera på ett annat sätt. Våld kan ta sig uttryck på många olika sätt varav följande är några exempel:

  • Fysiskt våld: När du direkt eller indirekt göra så att en annan person får skador på sin kropp. Det kan vara allt från slag, att kasta saker på någon annan eller knuffa någon så att hen ramlar.
  • Psykiskt våld: När du får en annan person att må dåligt genom det du säger eller sättet du beter dig på. Det kan exempelvis vara att kalla någon för elaka saker, ignorera den andra personen eller vara hånfull. Likaså att hota med att saker ska hända personen eller andra i dennes närhet om personen inte gör vissa saker.
  • Sexuellt våld: När du tvingar en annan person att utföra sexuella handlingar som hen inte samtycker till. Det kan handla om allt från att sprida nakenbilder till att tvinga personen att ha sex när personen inte vill. Det kan även handla om att erbjuda någon saker eller pengar i utbyte mot sexuella tjänster.
  • Hedersvåld: När du försöker att kontrollera en annan person i din familj eller släkt på olika sätt. Det kan exempelvis handla om att begränsa personen från att göra som hen själv vill när det gäller förhållanden, arbete, utbildning eller klädval.
  • Digitalt våld: När du kontrollerar vad någon annan gör på sin telefon, delar bilder på en annan person på nätet utan lov. Eller trakasserar någon med meddelanden på telefonen eller i sociala medier.
  • Ekonomiskt våld: När du tvingar en annan person att använda sina pengar på ett sätt som hen själv inte önskar. Eller kontrollerar ekonomin genom att exempelvis inte låta personen ha ett eget bankkonto.  
  • Försummelse: När du som hjälper en annan person att tillgodose sina behov undanhåller hjälpen från personen. Det kan exempelvis handla om att lämna personen ensam under långa perioder och inte hjälpa personen att få mat. Eller inte ge de mediciner personen behöver. 

Oavsett vilken typ av våld du har utövat eller riskerar att utöva så finns det erfaren personal som kan hjälpa dig. Här har vi samlat lite av den hjälp som finns att få.

 

De här kan du kontakta i kommunen:

Krismottagning

Av kommunens krismottagning kan du få råd och stöd om du utövar eller riskerar att utöva våld mot någon i din närhet. Du kan här få hjälp av socionomer med utbildning inom området och lång erfarenhet.
Telefonnummer: 0303–23 90 70
Öppettider: Kontorstid på vardagar 
Webbplats: Familjerådgivning och krismottagning

Andra som du kan kontakta för stöd:

Välj att sluta

En nationell kostnadsfri och anonym telefonlinje för dig som vill ha stöd för att hantera kontrollerande eller våldsamt beteende. 
Telefonnummer: 020-555 666
Öppettider: Måndag, tisdag och torsdag 08.30-16.00.
Webbplats: Välj att sluta

Mansjouren

Till Mansjouren kan du vända dig för att prata om din situation med någon som inte dömer och som kan hjälpa dig att hitta egna lösningar på dina problem.
Telefonnummer: 08-30 30 20
Öppettider: Måndag-torsdag samt söndag 12.00-14.00 & 18.00-20.00. Lördagar endast mellan 12.00-14.00.
Webbplats: Mansjouren

  Sidan uppdaterades: