Tandvård

Har du ett stort och varaktigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv finns det möjlighet att få särskild hjälp när det gäller tandvård.

Nödvändig tandvård

Har du ett bestående behov av omfattande vård och omsorg i din vardag kan du ha rätt till ett intyg om nödvändig tandvård (N-tandvård). Till N-tandvård räknas åtgärder som gör att du kan äta, få lindring av smärta och obehag i munnen samt förebyggande behandling. Intyget ges av kommunens biståndsenhet som baseras på en personlig bedömning.

Intyget erbjuder följande:

Tandvård hos valfri tandvårdsklinik till hälso- och sjukvårdsavgift

Du får tandvård till hälso-sjukvårdsavgift alltså samma besöksavgift som exempelvis vid ett besök på vårdcentralen. Dessutom ingår det i samma högkostnadsskydd och frikortssystem inom hälso- och sjukvården. Har du fyllt 85år och har intyget betalar du ingen besöksavgift.

Uppsökande verksamhet inom tandvård

Du blir erbjuden en gratis munhälsobedömning av tandvårdspersonal från Folktandvården en gång per år. Den utförs vid ett hembesök. Munhälsobedömning är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. Du får möjlighet till skriftlig information och tips på hur du kan sköta din munhälsa. Vård- och omsorgspersonal erbjuds utbildning i munvård.

Personer som kan ha rätt till Nödvändig tandvård:

  • bor i särskilda boendeformerna exempelvis äldreboende, gruppbostad eller bostad med särskild service
  • får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet
  • bor i egen bostad men har stora dagliga behov av vård och omsorg
  • har en omfattande psykisk funktionsnedsättning
  • har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Vårdas du av anhöriga i hemmet och därför inte har någon kontaktperson i din kommun? Då kan sjukvården utfärda underlag som intygar funktionsnedsättning och ansöka om N-intyg digitalt. Tandvårdssamordningen Koncernkontoret fattar beslut utifrån underlaget

Kontakta oss

Kundcenter 0303-23 80 00

För mer information följ länk till Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland

  Sidan uppdaterades: