Gatubelysning

Vem ansvarar för vilket område?

Kungälv Energi ansvarar för gatubelysningen på allmän plats inom Kungälv, Ytterby, Marstrand och några områden i de mindre tätorterna. Kungälvs kommun ansvarar för planering av ny gatubelysning och beslutar om nya investeringar. Trafikverket ansvarar för belysningen vid större vägar och leder.

Kontroll av gatubelysning

Två gånger per år görs kontroller av gatubelysningen i kommunen. Kungälv Energi sköter drift och underhåll. Vid kontrollerna tänds lamporna och servicepersonal åker runt för att se vad som behöver bytas eller lagas. Då brukar många höra av sig till oss och undra varför det lyser mitt på dagen. Men alla lampor tänds inte upp samtidigt vid bytena, det finns drygt 130 belysningscentraler inom kommunen och de tänds efter hand som personalen går fram på gatorna.

Om en gatlampa går sönder åker vi inte ut direkt för att laga den eftersom det kostar för mycket. Minst tre lampor som är placerade efter varandra ska ha slocknat för att vi ska laga belysningen vid ett annat tillfälle än vid de ordinarie kontrollerna. Att lampor inte lyser kan bero på flera saker. Det är inte alltid själva lampan som är trasig. Det kan till exempel vara fel på styrenheten, fotoceller eller ett kabelfel.

Felanmälan

Anmäl trasig gatubelysning till Kungälv Energi via deras webbformulär för felanmälan eller ring Kungälv Energis kundservice, telefon 0303–23 93 00. Glöm inte att beskriva på vilken adress den trasiga belysningen finns och hur många lampor som inte lyser.

  Sidan uppdaterades: