Trekungagymnasiet

Den anpassade gymnasieskolan i Kungälv heter Trekungagymnasiet och är en skola där alla får lyckas. På Trekungagymnasiet är samhörighet och valmöjligheter viktiga. Vi är en skola där vi strävar efter en stark sammanhållning där alla elever får möjlighet att uppnå sina mål och möjlighet att blomstra.

 Teckenspråk:


Särskolan är till för barn och ungdomar som inte bedöms kunna klara den vanliga undervisningen. Särskoleklasser finns vid ett par grundskolor och vid gymnasiet, men man kan också gå tillsammans med andra elever i vanlig klass.


Om du vill veta mer om förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


 Lättläst:

I Kungälv finns en anpassad gymnasieskola

som heter Trekungagymnasiet.


Det är frivilligt att läsa på

anpassad gymnasieskola.

 

Alla elever på anpassad gymnasieskola har

en egen studieplan.

Skolan anpassar studieplanen efter vad eleven

kan och behöver.


Vill du veta mer om anpassad gymnasieskola?

Kontakta kundcenter

på telefonnummer 0303 - 23 80 00


Nationella program

Våra nationella program riktar sig till elever som har läst ämnen på anpassad grundskola. Våra program ger eleverna möjlighet att fortsätta sin utbildning och specialisera sig inom

På alla nationella program ingå arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 22 veckor. APL görs på en arbetsplats kopplad till den utbildning som eleven läser.

Mer om Trekungagymnasiets nationella program

Individuella program

På Trekungagymnasiets finns flera individuella program. Programmen är utformade för elever som har läst ämnesområden under sin tid i grundskolan. Vi anpassar undervisningen för att möta varje elevs specifika behov och arbetar för att främja deras individuella utveckling. Vi anpassar delar av utbildningen efter elevernas invidivuella styrkor och intressen.

Mer om Trekungagymnasiets individuella program

Ansökan

Kontakta din studie- och yrkesvägledare på din skola för att ansöka till Trekungagymnasiet.

Besök Trekungagymnasiet

Du är välkommen att besöka skolan under våra besöksdagar, då du får träffa personalen och skapa dig en egen bild av skolan. På Trekungagymnasiet vill vi ha god samverkan med föräldrarna. Trekungagymnasiet bjuder in till föräldramöten där blivande elevers föräldrar får möjlighet att lära känna skolan och vår personal. Det är en chans att ställa frågor och få en övergripande förståelse för skolans mål och värderingar.

Prova-på-vecka

Mellan oktober och mars kan elever från anpassad grundskola prova hur det är att gå på  Trekungagymnasiet under en vecka. Under veckan får eleverna chansen att delta i undervisningen på valt program och prova på hur det är att vara elev på Trekungagymnasiet. Veckan är ett uppskattat tillfälle för eleverna att känna in skolan och de olika programmen innan de tar steget vidare till gymnasiet.

Personliga besök

Om du inte kan komma på öppet hus men ändå är intresserad av att besöka skolan är du välkommen att kontakta Trekungagymnasiet direkt. Skolan kan ge dig mer information och tillsammans med dig planerar vi ett personligt besök och svarar på eventuella frågor och funderingar.

Studie- och yrkesvägledare
Camilla Erkheikki Lundblad
0303-23 83 75
camilla.lundblad@skola.kungalv.se

Relaterad information

  Sidan uppdaterades: