Ytterbyskolan

Ytterbyskolan ligger i Ytterby, cirka tre kilometer från Kungälvs centrum. Här går omkring 560 elever från årskurs 7 till och med årskurs 9. Klasserna är uppdelade på fyra arbetslag.

Skolan för dig som gillar musik

Lunchkonserterna är trevligt inslag i skolans rika musikliv, som förstärks av musikklasserna. Ytterbyskolan har under lång tid satsat på musiken och det finns vanligtvis en musikklass varje årskurs som du kan söka till. Läs mer här om musikklasserna (pdf, 153 kB).

Vi vill att alla ska trivas och känna sig trygga därför har vi infört ämnet Klasstid. Det är schemalagd tid där eleverna diskuterar frågor om respekt och trygghet. Vi ser varandras olikheter som en tillgång.

Fakta om Ytterbyskolan

Årskurser:              7-9
Antal elever totalt: 643

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du läsa Ytterbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

  Sidan uppdaterades: