Ytterbyskolan

Ytterbyskolan ligger i Ytterby, cirka tre kilometer från Kungälvs centrum. Här går omkring 643 elever från årskurs 7 till och med årskurs 9. Klasserna är uppdelade på fyra arbetslag.

Vi vill att alla ska trivas och känna sig trygga därför har vi infört ämnet Klasstid. Det är schemalagd tid där eleverna diskuterar frågor om respekt och trygghet. Vi ser varandras olikheter som en tillgång.

Fakta om Ytterbyskolan

Årskurser:              7-9
Antal elever totalt: 643

Om musikklass

För att jämnare fördela skolans resurser över alla klasser kommer det inte starta nya klasser med musikinriktning från och med höstterminen 2024. De elever som redan går i musikklass kommer kunna gå kvar med samma inriktning under hela sin högstadietid på Ytterbyskolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du läsa Ytterbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

  Sidan uppdaterades: