Återvinningsstationer

På en återvinningsstation kan du lämna förpackningar och tidningar till återvinning. Var noga med att sortera rätt och ställ ingenting utanför behållarna. Återvinningsstationerna sköts av Förpackningsinsamlingen (FTI), inte kommunen.

 Teckenspråk:


Vi ska sortera våra sopor. Förpackningar av glas, plast, metall, tidningar och papper ska sorteras för sig. Det sorterade materialet ska sedan slängas på någon av kretsloppsstationerna som finns i kommunen.

Grovsopor är sådant som är för stort för att lägga i en soptunna eller en sopsäck. Grovsopor som till exempel trasiga möbler, restvirke eller trädgårdsavfall slänger du på återvinningscentralen. Kommunen har fem återvinningscentraler, de finns i Diseröd, Kode, Kungälv, Kärna och Ytterby.


På återvinningsstationerna lämnar du in förpackningar av glas, plast, metall, tidningar och papper i markerat kärl. Återvinningsstationerna ägs och sköts av Förpackningsinsamlingen (FTI) som sköter tömning, städning och utformning av stationerna. Återvinningsstationerna är alltid öppna, men för att inte störa boende i området bör du undvika att slänga glas mellan klockan 22 till 07.

Hitta, felanmäl eller anmäl städning av återvinningsstation på FTI.se

Sorteringsguiden

TMR hämtar förpackningar av papper, plast och metall hämtade hemma vid dörren

Företaget TMR det möjligt för privatpersoner i hela Sverige att få förpackningar av papper, plast och metall hämtade hemma vid dörren.

Mer om hushållsnära hämtning på TMR:s hemsida

Inga grovsopor på återvinningsstationerna

Grovsopor är sånt som är för stort för att lägga i en soptunna eller en sopsäck. Grovsopor som till exempel trasiga möbler, restvirke eller trädgårdsavfall slänger du på återvinningscentralen.

Återvinningscentraler i Kungälvs kommun

Batteriholkar

Batteriholkarna vid återvinningsstationerna sköts av Elkretsen. Om en batteriholk behöver tömning eller är trasig kan du anmäla det till Elkretsen via epost: transport@el-kretsen.se. Var noga med att berätta vilken holk och vad som behöver åtgärdas.

  Sidan uppdaterades: