Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är skadligt för människor och miljö och som därför måste tas omhand på ett säkert sätt. Du kan lämna farligt avfall på återvinningscentralen, i samlaren och på miljöstationerna i kommunen.

Exempel på farligt avfall är:

  • färg
  • lack
  • lim
  • lösningsmedel
  • batterier
  • lysrör
  • bekämpningsmedel
  • kvicksilverprodukter
  • medicin
  • asbest

Farligt avfall får aldrig slängas med övriga sopor, ute i naturen eller hällas ut i avloppet. Även mycket små mängder farligt avfall kan orsaka stor miljöskada och i slutändan påverka både människor och djur. Det är därför viktigt att farligt avfall alltid samlas in och tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

I sorteringsguiden kan du lätt söka på saker och material för att få veta hur och var du ska sortera ditt farliga avfall.

Sorteringsguiden

Här kan du lämna ditt farliga avfall

Du kan lämna ditt farliga avfall på någon av kommunens återvinningscentraler. Batterier kan även lämnas i speciella holkar vid återvinningsstationerna. Läkemedel och kanyler kan lämnas till apotek.

Farligt avfall för företag

Företag ska lämna sitt farliga avfall till valfri entreprenör som tar emot farligt avfall. Det gäller också ensilageplast och djurkadaver.

Om hantering av farligt avfall för företag

  Sidan uppdaterades: