Personlig assistans

Du som är under 65 år och behöver mycket hjälp med grundläggande behov kan få hjälp av personliga assistenter.

 Teckenspråk:


Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp så du kan leva självständigt och aktivt. Du kan få hjälp att bygga om din bostad, och du kan ha rätt till att få färdtjänst om du inte kan resa med buss eller tåg.

Har du mycket svårt att få ett arbete kan få delta i så kallad daglig verksamhet. Där kan du till exempel hjälpa till i café eller syssla med hantverk.

Behöver du mycket hjälp i din bostad kan du ha rätt till en personlig assistent. Det är en person som kommer hem och hjälper dig. En del personer med funktionsnedsättning behöver assistent både dagar och nätter.

Om du vill ha mer information om vilken hjälp du kan få, vänd dig till Kundcenter. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


 Lättläst:


Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp så du kan leva självständigt och aktivt. Du kan få hjälp att bygga om din bostad, och du kan ha rätt till att få färdtjänst om du inte kan resa med buss eller tåg.

Har du mycket svårt att få ett arbete kan få delta i så kallad daglig verksamhet. Där kan du till exempel hjälpa till i café eller syssla med hantverk.

Behöver du mycket hjälp i din bostad kan du ha rätt till en personlig assistent. Det är en person som kommer hem och hjälper dig. En del personer med funktionsnedsättning behöver assistent både dagar och nätter.

Om du vill ha mer information om vilken hjälp du kan få, vänd dig till Kundcenter. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Grundläggande behov innebär till exempel:

  • personlig hygien
  • måltider
  • att klä sig
  • att kommunicera med andra.

Om du behöver personlig assistans för de grundläggande behoven, kan du också få rätt till assistans för andra personliga behov. Det kan till exempel vara:

  • att sköta hemmet
  • att arbeta
  • att delta i aktivitet.


Så här ansöker du om personlig assistans

Upp till 20 timmars hjälp i veckan

Om du behöver upp till 20 timmars hjälp i veckan kan du ansöka om personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du kan då fylla i en blankett som du kan ladda ner här nedan.

Den ska skrivas under och skickas till:

Kungälvs Kommun
Biståndsenheten/LSS
Stadshuset
442 81 Kungälv

När du skickat in ansökan kommer du att bli kontaktad av en handläggare.
Blankett: Ansökan om insatser enligt LSS (pdf)

Har du frågor om att ansöka om personlig assistans, kan du ringa och prata med en handläggare på Funktionshinderenheten. 

Mer än 20 timmars hjälp i veckan

Behöver du mer än 20 timmars hjälp i veckan ska du ansöka om ersättning för personlig assistans enligt LASS (lagen om assistansersättning). Det gör du hos Försäkringskassan. 

Försäkringskassans information om assistansersättning för vuxna 

Att organisera sin assistans

Det finns tre valmöjligheter när det gäller att organisera sin personliga assistans:

  Sidan uppdaterades: