Kungälvs kommuns hemtjänst

Här kan du läsa om hemtjänsten som drivs av Kungälvs kommun.

Avtalsområden

  • Service
  • Omsorg

Verksamhetsidé

Verksamheten arbetar med insatser, service, omsorg och vård för att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt för den enskilde i ordinärt boende för äldre.
Insatserna är behovsbedömda av myndighet enligt SoL och LSS och utförs enligt ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med individens behov i centrum för att öka den enskildes delaktighet . För att ge ökad trygghet för brukare och närstående erbjuds trygghetsskapande välfärdsteknik där verksamheten sköter service och support.

Verksamheten utgör ett stöd för att den enskilde ska kunna leva ett meningsfullt liv präglat av oberoende och trygghet med respekt för självbestämmande och integritet i sitt ordinära boende.
Verksamheten grundar sig på den nationella värdegrunden med personcentrerad vård och omsorg som förhållningssätt och arbetssätt, vilket innebär att vård och omsorg sker i överenskommelse mellan personen och utföraren och utgår från personens förmågor, behov och förutsättningar.

Verksamheten ska skapa förutsättningar för att brukare inom stöd i ordinärt boende ska ges möjlighet att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt, utifrån individens behov genom självbestämmande och delaktighet.

 

Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för

Kommuner har inte rätt att utföra tilläggstjänster enligt lag. Därför finns inte detta utbud. 

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Stadshuset
Ytterbyvägen 2
442 81 Kungälv

Adress

Stadshuset
Ytterbyvägen 2
442 81 Kungälv

Telefon

0303 - 23 80 00

Telefontider

Uppgift saknas.

Fax

Uppgift saknas.

Webbadress

www.kungalv.se

Verksamhetsansvarig

Maria Stenmark

Kontaktperson

Kundcenter

Information för utskrift
  Sidan uppdaterades: