Kungälvs kommuns hemtjänst

Här kan du läsa om hemtjänsten som drivs av Kungälvs kommun.

Avtalsområden

  • Service
  • Omsorg

Verksamhetsidé

Kungälvs kommun har en intern utförarenhet. Den interna utförarenheten är indelad i olika hemtjänstområden som ansvarar för var sin del av Kungälv. Genom att ha lokala hemtjänstgrupper i de olika kommundelarna är hemtjänsten aldrig långt borta. Målet med verksamheten är att utföra hemtjänst med god kvalitet i linje med lag och myndighetskrav. 

Den interna hemtjänsten arbetar också för att utveckla och prova nya sätt samt ny teknik för att förbättra sötdet för våra hemtjänstkunder.

Med kunden i fokus samarbetar vi med andra kommunala insatser när det behövs. Vi riktar in oss på trygghet, delaktighet samt tids- och omsorgskontinuitet. Vi strävar efter att ha formellt utbildad personal som har god kunskap om vård och omsorg samt ett gott bemötande. 

Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för

Kommuner har inte rätt att utföra tilläggstjänster enligt lag. Därför finns inte detta utbud. 

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Stadshuset
Ytterbyvägen 2
442 81 Kungälv

Adress

Stadshuset
Ytterbyvägen 2
442 81 Kungälv

Telefon

0303 - 23 80 00

Telefontider

Uppgift saknas.

Fax

Uppgift saknas.

Webbadress

www.kungalv.se

Verksamhetsansvarig

Maria Stenmark

Kontaktperson

Kundcenter

Information för utskrift
  Sidan uppdaterades: