Besöksparkering i Kungälv

Kungälvs centrum har flera platser där du kan parkera bilen. Du hittar information om de olika parkeringsplatserna i kartan eller i listan här under.

 Teckenspråk:


På vissa parkeringsplatser måste du lösa parkeringsbiljett i parkeringsautomaten för att få parkera. Andra parkeringsplatser är
gratis, till exempel pendelparkeringar.


Det finns också flera sorters parkeringstillstånd, bland annat boendeparkering, månadsparkering och tillstånd för rörelsehindrade. Om du vill veta mer om parkeringstillstånd ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Betalning

Betala din parkeringsbiljett i parkeringsautomaten med mynt, Visa, Mastercard eller bensinkort (Preem/ OKQ8/Shell/Statoil/Volvokort/Hydro). Du kan också betala med Telefonparkering via app, SMS eller talsvar. 

På Parkering syd behöver du en parkeringsskiva (P-skiva) för att få parkera gratis i tre timmar. 
Om du vill ha pappersbiljett och den gata du parkerat på inte har någon parkeringsautomat, får du uppsöka närmaste parkeringsautomat på intilliggande gator. 

Information om motorcykelparkering hittar du här. 

Biljettpriser

Enkelbiljett

1 januari - 31 december
7 kronor per timme, alla dagar 08:00-18:00
2 kronor per timme, alla dagar 18:00-08:00

Sommarbiljett

1 januari - 30 april och 1 oktober - 31 december
7 kronor per timme, alla dagar 08:00-18:00
2 kronor per timme, alla dagar 18:00-08:00

1 maj - 14 juni och 16 augusti - 30 september
10 kronor per timme, alla dagar 08:00-18:00
5 kronor per timme, alla dagar 18:00-08:00

15 juni - 15 augusti
15 kronor per timme, alla dagar 08:00-18:00
5 kronor per timme, alla dagar 18:00-08:00

Dygnsbiljett

1 januari - 31 december
50 kronor per dygn

Månadsbiljett

Gäller i hela kommunen, enligt skyltning på plats.
1 januari - 31 december
400 kronor per månad
Parkeringstid: max 24 timmar i följd på vardagar, utom dag före söndag och helgdag.
Läs mer om månadsbiljett här.

Månadsbiljett +

Gäller i hela kommunen, enligt skyltning på plats.
1 januari - 31 december
450 kronor per månad
Parkeringstid: max 14 dygn i följd.
Läs mer om månadsbiljett här.Besöksparkeringar i Kungälv


Alarmposten


Anders Prästgatan


Borgarparken


Byggmästaregatan/Herr Arnes gata


Egnahemsgatan

Betalning endast med sms. För pappersbiljett, använd automaten på Väktaregatan. 
Biljettyp: enkelbiljett


Fars Hatt


Folkets park


Fredriksbergsgatan

Betalning endast med sms. För pappersbiljett, använd automaten på Väktaregatan.
Biljettyp: enkelbiljett


Fästningsparken (Bertil Göransons väg)

Biljettyp: sommarbiljett


Gamla Brogatan

Pappersbiljett går att lösa i biljettautomat vid Fars Hatt. 
Biljettyp: enkelbiljett, dygnsbiljett, månadsbiljett, månadsbiljett+


Gamla Torget

Biljettyp: enkelbiljett


Gamla Gärdesgatan


Idrottshallen/Tennishallen

 

Klintegatan

Betalning endast med sms. För pappersbiljett, använd automaten på Skolstigen.

 

Komministergatan

Närmaste biljettautomat finns i Rådmansparken eller Gamla busstorget. 
Biljettyp: enkelbiljett


Kristinedalsgatan

Betalning endast med sms. Närmaste biljettautomat finns på Ytterbyvägen eller Gamla Gärdesgatan.
Biljettyp: enkelbiljett

Kvarnkullen


Liljedal

 

Mariebergsliden


Mimers hus


Mimershallen


Nordmannagatan


Nytorget (Gamla busstationen)

Taxan gäller enbart på den innersta parkeringsytan.
Biljettyp: enkelbiljett, dygnsbiljett, månadsbiljett, månadsbiljett+


Nytorget (Gamla busstationen)

Taxan gäller parkeringsytan närmast Uddevallavägen.
Biljettyp: enkelbiljett


Oasen 1 -  Rosendalsgatan mot Kongahällagatan

Biljettyp: enkelbiljett


Oasen 2 - Rosendalsgatan mot Ytterbyvägen

Biljettyp: enkelbiljett


Palissaden plan 2 (parkeringshus)


Palissaden plan 3 (parkeringshus)

Månadsbiljett + tillåts högst 24 timmar i följd. 

 

Parkering syd - upptas som etableringsyta 2021—2023

Endast parkering med p-skiva
Maximal parkeringstid 3 timmar klockan 00.00-24.00

Parkgatan

Betalning endast med sms. Närmsta biljettautomat finns i Rådmansparken. 
Biljettyp: enkelbiljett

Rhodin


Roddaregatan/Fiskaregatan


Rådmansgatan

Betalning endast med sms. Biljettautomat finns på Ytterbyvägen och i Rådmansparken.
Biljettyp: enkelbiljett


Rådmansparken


Rökgatan

Betalning endast med sms. Närmsta biljettautomat finns vid idrottshallen/tennishallen. 
Biljettyp: enkelbiljett

Sankt Halvardsgatan


Selma Lagerlöfs gata

Biljettyp: enkelbiljett


Skolstigen


Skolvägen, Ytterby

 

Stadshuset

Biljettyp: enkelbiljett


Strandgatan/Prästgårdsliden

Biljettyp: enkelbiljett, dygnsbiljett, månadsbiljett, månadsbiljett+


Skomakaren

Biljettyp: enkelbiljett


Torggatan

Betalning endast med sms. Närmsta biljettautomat finns vid Borgarparken. 
Biljettyp: enkelbiljett


Tre kungar (parkeringshus, plan 2)

Biljettyp: enkelbiljett, dygnsbiljett, månadsbiljett, månadsbiljett+


Tre kungar (parkeringshus, plan 3 A-C)

Månadsbiljett + tillåts högst 24 timmar i följd.
Biljettyp: enkelbiljett, dygnsbiljett, månadsbiljett


Triogatan Trekungagymnasiet

Månadsbiljett gäller enbart på ytan där vägmärken om månadsbiljett finns uppsatt.
Biljettyp: enkelbiljett, dygnsbiljett, månadsbiljett, månadsbiljett+


Triogatan Skomakaren

Här gäller inte dygnsbiljett, månadsbiljett och månadsbiljett+
Biljettyp: enkelbiljett


Trollhättevägen

Betalning endast med sms. Närmsta biljettautomat finns vid Borgarparken eller Byggmästaregatan/Herr Arnes gata. 
Biljettyp: enkelbiljett


Utmarksvägen

Vallgatan

Betalning endast med sms. Närmsta biljettautomat finns på Väktaregatan. 
Biljettyp: enkelbiljett


Vintervägsgränd


Väktaregatan

Biljettyp: enkelbiljett, dygnsbiljett, månadsbiljett, månadsbiljett+


Västra Gatan

Biljettyp: enkelbiljett


Ytterbyvägen

Biljettyp: enkelbiljett 


Östra Gatan 22


Östra gatan 42

 

Parkera med parkeringsskiva (P-skiva)

 1. Vrid skivan så att din ankomsttid står mot pilen.
 2. Avrunda till närmast följande heltimme/halvtimme. Till exempel: Om du kommer klockan 08.15 så vrider du skivan till klockan 08.30.
 3. Placera parkeringsskivan innanför vindrutan så att den lätt kan avläsas utifrån.

Tänk på att

 • Endast en parkeringsskiva får användas vid varje parkeringstillfälle.
 • Ankomsttiden får inte ändras under pågående parkering.

Om du inte får tag på en P-skiva

 • Skriv ankomsttiden tydligt på en stor lapp.
 • Placera den innanför vindrutan så den är lätt att avläsas utifrån.
 • Observera att det i detta fall inte får ligga några andra lappar i rutan.

 

Motorcykelparkering

Motorcykelparkeringar i kommunens regi hittar du på följande platser:

 • Fästningsparken
 • Nytorget (Gamla busstationen
 • P-syd (denna parkeringsyta används som etableringsmark 2021 — 2023)
 • Salteriet (Koön/Marstrand)
 • Sankt Halvardsgatan
 • Vita fläcken

Motorcykel parkerar enligt skyltning. På kommunens parkeringsplatser för motorcyklar finns gratis parkering med 24 timmars maximal parkeringstid. Om motorcykelplatser saknas eller är fulla kan du parkera på vanlig parkeringsplats. På dessa platser gäller eventuell avgift även för motorcykel. Parkera helst med SMS eller via app eftersom det finns risk att en pappersbiljett försvinner. 

  Sidan uppdaterades: