Besöksparkering i Kungälv

Det finns flera platser där du som ska besöka Kungälvs centrum kan parkera bilen. Du kan hitta information om de olika parkeringsplatserna i kartan eller i listan här under.

 Teckenspråk:


På vissa parkeringsplatser måste du lösa parkeringsbiljett i parkeringsautomaten för att få parkera. Andra parkeringsplatser är
gratis, till exempel pendelparkeringar.


Det finns också flera sorters parkeringstillstånd, bland annat boendeparkering, månadsparkering och tillstånd för rörelsehindrade. Om du vill veta mer om parkeringstillstånd ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Betalning

Betala din parkeringsbiljett i parkeringsautomaten med mynt, Visa, Mastercard eller bensinkort (Preem, OKQ8, Shell, Statoil, Volvokort och Hydro). Du kan också betala med SMS-parkering och via en app i din mobiltelefon. På Parkering syd behöver du en parkeringsskiva (P-skiva) för att få parkera gratis i 3 timmar. 
Om du vill ha pappersbiljett och den gata du parkerat på inte har någon parkeringsautomat, får du uppsöka närmaste parkeringsautomat på intilliggande gator. 

Information om motorcykelparkering hittar du här. 

Biljettpriser

Enkelbiljett

1 januari - 31 december
7 kronor per timme, alla dagar 08:00-18:00
2 kronor per timme, alla dagar 18:00-08:00

Sommarbiljett

1 januari - 30 april och 1 oktober - 31 december
7 kronor per timme, alla dagar 08:00-18:00
2 kronor per timme, alla dagar 18:00-08:00

1 maj - 14 juni och 16 augusti - 30 september
10 kronor per timme, alla dagar 08:00-18:00
5 kronor per timme, alla dagar 18:00-08:00

15 juni-15 augusti
15 kronor per timme, alla dagar 08:00-18:00
5 kronor per timme, alla dagar 18:00-08:00

Dygnsbiljett

1 januari - 31 december
50 kronor per dygn

Månadsbiljett

Gäller i hela kommunen, enligt skyltning på plats.
1 januari - 31 december
400 kronor per månad
Parkeringstid: max 1 dygn i följd, dag före vardag och helgdag.
Läs mer om månadsbiljett här.

Månadsbiljett +

Gäller i hela kommunen, enligt skyltning på plats.
1 januari - 31 december
450 kronor per månad
Parkeringstid: max 14 dygn i följd.
Läs mer om månadsbiljett här.Besöksparkeringar i Kungälv


Alarmposten

 

Anders Prästgatan

Borgarparken

Byggmästaregatan/Herr Arnes gata


Egnahemsgatan

Betalning endast med sms. För pappersbiljett, använd automaten på Väktaregatan. 
Biljettyp: enkelbiljett

Fars Hatt

Folkets park

Fredriksbergsgatan

Betalning endast med sms. För pappersbiljett, använd automaten på Väktaregatan.
Biljettyp: enkelbiljett

Gamla busstationen

Gamla Torget

Biljettyp: enkelbiljett

Gamla Gärdesgatan

Idrottshallen/Tennishallen

 

Klintegatan

Betalning endast med sms. För pappersbiljett, använd automaten på Skolstigen.

 

Komministergatan

Närmaste biljettautomat finns i Rådmansparken eller Gamla busstorget. 
Biljettyp: enkelbiljett

Kristinedalsgatan

Betalning endast med sms. Närmaste biljettautomat finns på Ytterbyvägen eller Gamla Gärdesgatan.
Biljettyp: enkelbiljett

Kvarnkullen

 

Liljedal

 

Mimers hus


Mimershallen

Oasen

Biljettyp: enkelbiljett

Palissaden (parkeringshus)

Taxan gäller plan 2 i parkeringshuset.

 

Parkering syd

Endast parkering med parkeringsskiva (P-skiva).
Maximal parkeringstid 3 timmar klockan 00.00-24.00

Parkgatan

Betalning endast med sms. Närmsta biljettautomat finns i Rådmansparken. 
Biljettyp: enkelbiljett

Rhodin

 

Rådmansgatan

Betalning endast med sms. Biljettautomat finns på Ytterbyvägen och i Rådmansparken.
Biljettyp: enkelbiljett

Rådmansparken

Rökgatan

Betalning endast med sms. Närmsta biljettautomat finns vid idrottshallen/tennishallen. 
Biljettyp: enkelbiljett

Sankt Halvardsgatan

Selma Lagerlöfs gata

Biljettyp: enkelbiljett

Skolstigen

Skolvägen, Ytterby

 

Stadshuset

Biljettyp: enkelbiljett

Skomakaren

Biljettyp: enkelbiljett

Torggatan

Betalning endast med sms. Närmsta biljettautomat finns vid Borgarparken. 
Biljettyp: enkelbiljett

Tre kungar (parkeringshus, plan 2)

Biljettyp: enkelbiljett, dygnsbiljett, månadsbiljett, månadsbiljett+

Tre kungar (parkeringshus, plan 3 A-C)

Biljettyp: enkelbiljett, dygnsbiljett, månadsbiljett

Triogatan

Trollhättevägen

Betalning endast med sms. Närmsta biljettautomat finns vid Borgarparken eller Byggmästaregatan/Herr Arnes gata. 
Biljettyp: enkelbiljett

Utmarksvägen

Vallgatan

Betalning endast med sms. Närmsta biljettautomat finns på Väktaregatan. 
Biljettyp: enkelbiljett

Väktaregatan

Västra Gatan

Biljettyp: enkelbiljett

Ytterbyvägen
Biljettyp: enkelbiljett 


Parkera med parkeringsskiva (P-skiva)

 1. Vrid skivan så att din ankomsttid står mot pilen.
 2. Avrunda till närmast följande heltimme/halvtimme. Till exempel: Om du kommer klockan 08.15 så vrider du skivan till klockan 08.30.
 3. Placera parkeringsskivan innanför vindrutan så att den lätt kan avläsas utifrån.

Tänk på att:

 • Endast en parkeringsskiva får användas vid varje parkeringstillfälle.
 • Ankomsttiden får inte ändras under pågående parkering.
 • Du kan köpa en parkeringsskiva för 20 kronor hos: Coop Konsum, Strandgatan 77.

Om du inte får tag på en P-skiva:

 • Skriv ankomsttiden tydligt på en stor lapp.
 • Placera den innanför vindrutan så den är lätt att avläsas utifrån.
 • Observera att det i detta fall inte får ligga några andra lappar i rutan.

 

Motorcykelparkering

Motorcykelparkeringar i kommunens regi hittar du på följande platser:

 • Vita fläcken
 • P-syd
 • Sankt Halvardsgatan
 • Gamla busstationen
 • Salteriet (Koön/Marstrand)

Motorcykel parkerar enligt skyltarna. På kommunens parkeringsplatser för motorcyklar gäller gratis parkering med maximal parkeringstid 24 timmar. Om motorcykelplatser saknas eller är fullbelagda kan vanlig parkering användas. På dessa platser gäller eventuell avgift även motorcykel. Parkering med SMS eller via app är att föredra då det finns risk att en pappersbiljett försvinner. 

  Sidan uppdaterades: