Ekonomiskt bistånd

När dina pengar inte räcker kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, så kallat försörjningsstöd (socialbidrag).

 Teckenspråk:


Försörjningsstöd, som också kallas socialbidrag, är till för dem som inte själva klarar sig ekonomiskt. Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.

Försörjningsstöd, som också kallas socialbidrag, är till för dem som inte själva klarar sig ekonomiskt. Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


 Lättläst:

Den som inte tjänar några egna pengar


eller har väldigt lite pengar


kan ibland få pengar av kommunen. 


Det kallas att få försörjningsstöd eller socialbidrag.

 

Du kan bara få försörjningsstöd 


om du verkligen behöver det.


Då får du pengar till det allra viktigaste


som till exempel mat, hyra och kläder.

 

Om du tror att du behöver försörjningsstöd 


kan du ringa till kommunens kundcenter.

Telefonnumret är 0303-23 80 00.


Om du redan har en kontakt med socialtjänsten kan du prata med din socialsekreterare, även om ni inte tidigare pratat om pengar. Annars kan du kontakta Gemensam mottagning genom att ringa till kommunens kundcenter på nedanstående telefonnummer och tider:

Telefon 0303-23 80 00
Måndag, onsdag och fredag klockan 09.00–10.30
Tisdag och torsdag klockan 13.00–14.30

Rätt att få ekonomiskt bistånd - villkor

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd krävs:

 • Att du måste använda sparade pengar, eller sälja saker för att kunna försörja dig.
 • Att du är inskriven på Arbetsförmedlingen om du inte har jobb.

På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en test som visar om du kan få försörjningsstöd.

 

Ansöka om bistånd första gången – så här går det till

 • Du kontaktar Gemensam mottagning och får en tid för ett möte med en handläggare.
 • Du får ett brev, där det står vad du ska tänka på när du kommer på mötet. Du får också en blankett för ansökan.
 • Fyll i blanketten Grundansökan och ta med den när du kommer på mötet.
 • På mötet pratar du med handläggaren om din situation och vad du behöver. Du kommer att få tala om vilka inkomster, utgifter och familjeförhållanden du har. 

 • Efter mötet gör handläggaren en utredning. Den visar om du har rätt till hjälp och hur mycket pengar du kan få. Sedan fattas ett beslut.
 • Du får besked om beslutet i ett brev eller på annat sätt som du kommit överens med handläggaren om.
 • Pengar betalas ut så fort det går, efter att beslutet är fattat.

Det kan ta olika lång tid innan du får besked. Det är svårt att bedöma exakt hur lång tid det tar. Om du har frågor är du alltid välkommen att höra av dig till din handläggare. 


Ansöka om bistånd – när du redan har en handläggare

Om du tidigare har fått ekonomiskt bistånd och behöver ansöka igen, ska du kontakta din handläggare på Enheten för stöd och försörjning.

Handläggarna har telefontid vardagar klockan 08.30–09.30.
Om du inte har ett direktnummer till din handläggare ringer du Kundcenter på telefon 0303-23 80 00.

Blanketten Återansökan ekonomiskt bistånd (pdf) används när man söker ekonomiskt bistånd igen.

Om du får avslag kan du överklaga beslutet
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva och tala om varför. Du ska göra det inom tre veckor från det att du fick beslutet, för att överklagandet ska kunna behandlas. Kontakta Kundcenter om du behöver hjälp.

 Så här gör du när du överklagar:

 • Skriv ett brev om varför du vill överklaga beslutet, och hur du vill att det ska ändras.
 • Skicka med en kopia av beslutet. (Om du inte kan skicka en kopia ska du skriva vilket beslut det gäller, och vilket datum du fick det.)
 • Om du har andra underlag som du vill visa kan du skicka med dem också.
 • Underteckna brevet med namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 • Överst i brevet ska du skriva adressen: ”Förvaltningsrätten i Göteborgs och Bohus län”.
 • Lägg brevet i ett kuvert med adressen:

Sociala Myndighetsnämnden
Stadshuset
442 81 Kungälv

Du kan posta brevet eller lämna in det i Kundcenter i Stadshuset.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till Länsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

  Sidan uppdaterades: