Ekonomiskt bistånd

När dina pengar inte räcker till det viktigaste kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, så kallat försörjningsstöd (tidigare socialbidrag). Här finns information om vad som krävs för att få ekonomisk hjälp samt hur du ansöker.

 Lättläst:

Den som inte tjänar några egna pengar


eller har väldigt lite pengar


kan ibland få pengar av kommunen. 


Det kallas att få försörjningsstöd eller socialbidrag.

 

Du kan bara få försörjningsstöd 


om du verkligen behöver det.


Då får du pengar till det allra viktigaste


som till exempel mat, hyra och kläder.

 

Om du tror att du behöver försörjningsstöd 


kan du ringa till kommunens kundcenter.

Telefonnumret är 0303-23 80 00.


Om du redan har en kontakt med socialtjänsten kan du prata med din socialsekreterare, även om ni inte pratat om pengar tidigare. Annars kan du höra av dig till enheten för stöd och försörjning genom att ringa till kommunens kundcenter.

Rätt att få ekonomiskt bistånd - villkor

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd krävs

 • att du använt alla andra resurser som sparade pengar, värdesaker för att försörja dig. 
 • att du är inskriven på Arbetsförmedlingen om du inte har jobb.

Riksnormen för försörjningsstöd

Tillsammans med rimliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Socialstyrelsens information om riksnorm för försörjningsstöd.

Testa om du kan få försörjningsstöd

På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en test som visar om du kan få försörjningsstöd.
Provberäkning ekonomiskt bistånd

Ansöka om bistånd första gången – så här går det till

 • Ring oss på måndag, onsdag, torsdag, eller fredag klockan 09:00-10:30 för för att boka en tid. Du når oss via Kundcenter 0303-238000.
 • När du ringer tidsbokningen kommer du få prata med en socialsekreterare som ställer inledande frågor till dig. Därefter får du en tid med en handläggare.
 • Inför mötet får du ett brev där det står vad du ska tänka på när du kommer på mötet. Du får också en blankett för ansökan.
 • Fyll i blanketten Grundansökan ekonomiskt bistånd och ta med den när du kommer på mötet.
 • På mötet pratar du med handläggaren om din situation och vad du behöver. Du kommer att få tala om vilka inkomster, utgifter och familjeförhållanden du har. 

 • Efter mötet gör handläggaren en utredning. Den visar om du har rätt till hjälp och hur mycket pengar du kan få. Sedan fattas ett beslut.
 • Du får besked om beslutet i ett brev eller på annat sätt som du kommit överens med handläggaren om.
 • Pengar betalas ut så fort det går, efter att beslutet är fattat.

Det kan ta olika lång tid innan du får besked. Det är svårt att bedöma exakt hur lång tid det tar. Om du har frågor är du alltid välkommen att höra av dig till din handläggare. 

Ansöka om bistånd – när du redan har en handläggare

Om du tidigare har fått ekonomiskt bistånd av Kungälvs kommun och behöver ansöka igen så kan du göra det i vår digitala tjänst. Återansökan om ekonomiskt bistånd.  Du behöver bankID och underlag för inkomster och utgifter. Vill du använda pappersblankett finns den att ladda ner i  e-tjänsten eller hämta ett exemplar i stadshuset.

 

Har du frågor så kontakta din handläggare på kommunen

De har telefontid måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 09.30–10.30. Om du inte har ett direktnummer till din handläggare kan du ringa via Kundcenter på telefon 0303-23 80 00.

När får jag mina pengar?

Om du undrar när pengarna betalas ut kan du kontakta din socialsekreterare under telefontid eller besöka kundcenter i stadshuset i Kungälv.

Öppettider i stadshuset
Måndag-torsdag klockan 8–16.30
Fredag klockan 8–16
Om du får avslag kan du överklaga beslutet
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva och tala om varför. Du ska göra det inom tre veckor från det att du fick beslutet, för att överklagandet ska kunna behandlas. Kontakta Kundcenter om du behöver hjälp.

 Så här gör du när du överklagar:

 • Skriv ett brev om varför du vill överklaga beslutet, och hur du vill att det ska ändras.
 • Skicka med en kopia av beslutet. (Om du inte kan skicka en kopia ska du skriva vilket beslut det gäller, och vilket datum du fick det.)
 • Om du har andra underlag som du vill visa kan du skicka med dem också.
 • Underteckna brevet med namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 • Överst i brevet ska du skriva adressen: ”Förvaltningsrätten i Göteborgs och Bohus län”.
 • Lägg brevet i ett kuvert med adressen:

Sociala Myndighetsnämnden
Stadshuset
442 81 Kungälv

Du kan posta brevet eller lämna in det till kundcenter i Stadshuset.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till Länsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

  Sidan uppdaterades: