Vuxenutbildning

Välkommen till Vuxenutbildningen i Kungälv. Här får du en andra chans att slutföra dina grund- och/eller gymnasiestudier samt behörighetskomplettera kurser som behövs för vidare studier.

Har du behov av att läsa svenska för invandrare (SFI) eller studera Komvux som särskild utbildning (särvux) så kan du göra det hos oss. Vi erbjuder också ett stort antal lärlings- och yrkesutbildningar i samarbete med GR (Göteborgsregionen). I Kungälv utbildar vi undersköterskor och lärlingar inom plåt och svets.

Hösttermin pågår mellan 21 augusti 2023 till 6 januari 2024.

Schema höstterminen 2023

Viktig information för dig som ska söka studiemedel från CSN:

Heltidsstudier motsvarar 400 poäng per termin. CSN bryter terminen 31/12 samt 30/6
För att få rätt till studiemedel behöver du läsa minst 200 poäng. Du kan söka CSN för 50%, (200p) 75% (300p) 100% (400p).
Under 2023 är det ingen undervisning mellan 3/6 och 20/8, du kan därför inte få studiemedel för den perioden. Om din kurs sträcker sig över sommarperioden behöver du vara tydlig i din ansökan om att du har sommaruppehåll. För frågor om studiemedel går det bra att ringa CSN på 0771-276000. Deras hemsida är: www.csn.se

När kan man läsa på vuxenutbildningen?

(20 kap. 20§ Skollagen)

  1. Alla har rätt att ansöka till vuxenutbildningen med start från hösten då de ska fylla 20 år.
    Personer under 20 år kan söka om det finns en slutförd tre-årig gymnasieutbildning.
  2. Alla elever som söker till vuxenutbildningen ska träffa en studie- och yrkesvägledare. Vägledningen har avgörande betydelse för vilken form av vidare studier som ska erbjudas en elev. Sökanden som inte har fyllt 20 år ska kontakta Kommunalt Aktivitetsansvar - KAA för att få hjälp med vägledning och planering av aktiviteter.

Läs mer om Kommunalt Aktivitetsansvar - KAA

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar söks via www.grvux.se där kan du även se när ansökningen är öppen. Är du folkbokförd i Kungälvs kommun kan du även söka utbildning till undersköterska hos oss. När ansökan är öppen kan du göra din ansökan här Alvis

Distansstudier

Du kan studera på distans för gymnasiala kurser. Ansökan sker flera gånger per år. Kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen för att få veta mer.

Om distansstudier

Slutbetyg från Vuxenutbildningen


Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs ytterligare fyra år

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare fyra år. Förlängningen innebär från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.
Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2025. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. Efter den 1 juli 2025 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Kontakta studie- och yrkesvägledare

Besök din studie- och yrkesvägledare under våra drop-in-tider för enklare frågor eller boka ett vägledningssamtal för att diskutera yrkesval, studieplanering och framtidsfrågor.

Kartläggning av kunnande

Om du har kunskaper som motsvarar kursinnehåll har du rätt att få en kartläggning av ditt kunnande Det innebär att du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare går igenom vad du studerat och arbetat med. Om kartläggningen visar att dina kunskaper är motsvarande innehållet inom en kurs eller ämne kan du i vissa fall erbjudas att validera dina kunskaper för att få ett intyg, delbetyg eller betyg.

Om du valideras för en yrkeskurs kommer både dina praktiska och teoretiska kunskaper att bedömas. Om du valideras för en teoretisk kurs kan ditt kunnande komma att bedömas genom exempelvis nivåtester och för att få betyg i en kurs kan du göra en prövning.

För att få en kartläggning av ditt kunnande behöver du kontakta vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare.

  Sidan uppdaterades: