Vuxenutbildning

Välkommen till Vuxenutbildningen i Kungälv. Här får du en andra chans att slutföra dina grund- och/eller gymnasiestudier samt behörighetskomplettera kurser som behövs för vidare studier.

Har du behov av att läsa svenska för invandrare (SFI) eller studera inom särskild utbildning för vuxna (särvux) så kan du göra det hos oss. Vi erbjuder också ett stort antal lärlings- och yrkesutbildningar i samarbete med GR (Göteborgsregionen). I Kungälv utbildar vi undersköterskor.

Våren 2020
Grund och gymnasieutbildningar
Vårterminen pågår mellan den 13 januari 2020 – 29 maj 2020.

Hösten 2020
Grund- och gymnasieutbildningar
Ansökningsperioden för höstterminen 2020 är den 13 april – 14 juni.
Höstterminen pågår mellan 24 augusti 2020 – 8 januari 2021.
Om kurserna inte blir fullsatta kommer ansökan för höstterminen 2020 åter öppnas upp mellan 22 juni - 9 augusti.

Yrkesutbildningar
Nästa ordinarie ansökningsperiod för yrkesutbildningar kommer att löpa mellan den 8 april – 5 maj. Det går då att ansöka till utbildningarna som erbjuds med start i augusti 2020. Ansökan görs via www.grvux.se

Är du folkbokförd i Kungälv kan du även söka till vår vård- och omsorgsutbildning. Ansökningsperioden är den 13 april – 14 juni. Om kurserna inte blir fullsatta kommer ansökan för höstterminen 2020 åter öppnas upp mellan 22 juni – 9 augusti.

Vill man läsa heltid så söker man alla kurser i första terminen. De är Vård- och omsorgsarbete 1, Medicin 1, Psykologi 1 och Hälsopedagogik. Vill man ha en annan studietakt kan man boka en tid med någon av skolans vägledare för att göra en studieplanering.

Distansstudier

Distansstudier gymnasiala kurser – kontinuerlig antagning, för mer information klicka här. 

Behörighet

Du kan studera kurser på grundläggande och gymnasienivå på Vuxenutbildningen:

  • andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller:
  • om du har ett studiebevis från ett nationellt gymnasieprogram
  • om du har ett examensbevis från ett nationellt gymnasieprogram

Boka en tid med skolans studie- och yrkesvägledare om du är osäker

 

Slutbetyg från Vuxenutbildningen

Slutbetyg från Vuxenutbildningen kommer att vara möjliga att utfärda fram till den 1 juli 2020 för dig som har startat dina gymnasiestudier med betygsskalan IG-MVG.

Har du dessutom läst kurser efter 1 juli 2012 kan du få ett Slutbetyg som innehåller både betygen IG-MVG och betygen F-A.

Mer information om vilka kurser och poäng som måste ingå kan du läsa mer om på https://bedomningshandboken.uhr.se/svenska-meriter/betygstyper-i-antagningen/slutbetyg-komvux---2010-och-senare/

Har du ett samlat betygsdokument med betygsskalan IG-MVG behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare omgående för att se vad som gäller för just dig.

Ansökan

Du som vill läsa en kurs eller utbildning hos oss ansöker genom den kommun där du är folkbokförd.

Att studera som vuxen

Här kan du läsa om studieperioder, studietakt och studieformer och behörighet och om hur du gör om du vill läsa i en annan kommun eller hos någon annan utbildningsanordnare.

Våra utbildningar

Här kan du läsa mer om våra utbildningar.