Vuxenutbildning

Både distansundervisning och undervisning på plats

Vuxenutbildningen har begränsad tillgänglighet under vecka 28 och är helt sommarstängt vecka 29-30.

E-post till expeditionen komvux@skola.kungalv.se och studie- och yrkesvägledare syv@skola.kungalv.se behandlas ej mellan vecka 28-30 utan tidigast under vecka 31.

Expeditionen har telefontid mellan klockan 10-12 måndag till fredag, under vecka 28. Telefon 0303-23 83 40.

Studie- och yrkesvägledare har endast telefontid tisdagen den 13 juli klockan 8.30-9.30 vecka 28. telefon 0303-23 83 23.

Vuxenutbildningens kurser är i nuläget både på distans och på plats. Du får information av din lärare om vad som gäller för din/dina kurser.

Information om coronaviruset   Information om coronaviruset

Välkommen till Vuxenutbildningen i Kungälv. Här får du en andra chans att slutföra dina grund- och/eller gymnasiestudier samt behörighetskomplettera kurser som behövs för vidare studier.

Har du behov av att läsa svenska för invandrare (SFI) eller studera inom särskild utbildning för vuxna (särvux) så kan du göra det hos oss. Vi erbjuder också ett stort antal lärlings- och yrkesutbildningar i samarbete med GR (Göteborgsregionen). I Kungälv utbildar vi undersköterskor.

Studieperioder grund- och gymnasieutbildningar

Höstterminen pågår mellan 23 augusti 2021 – 7 januari 2022.

Ansökningsperioder

Ansökan till höstens kurser är öppen för efteranmälningar från 21 juni till 15 augusti för kurser som startar i augusti.
Ansökan för yrkesutbildning är öppen mellan 11 augusti och 31 augusti. Yrkesutbildning söks via www.grvux.se.

När kan man läsa på vuxenutbildningen?

(20 kap. 20§ SL)

  1. Alla som är 20 år kan ansöka till vuxenutbildningen. Är man under 20 år har man rätt att söka till vuxenutbildningen med start från och med hösten då man ska fylla 20 år.
  2. Alla elever som söker till vuxenutbildningen skall träffa en studie- och yrkesvägledare. Vägledningen har avgörande betydelse för vilken form av vidare studier som ska erbjudas en elev. För sökanden som inte har fyllt 20 ska man kontakta Kommunalt Aktivitetsansvar - KAA för att få hjälp med vägledning och planering av aktiviteter.

Läs mer om Kommunalt Aktivitetsansvar - KAA

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Yrkesutbildningar

Nästa ordinarie ansökningsperiod för yrkesutbildningar kommer att löpa mellan mellan 11 augusti-31 augusti för start i oktober 2021. Gör din ansökan på www.grvux.se.

Är du folkbokförd i Kungälv kan du även söka utbildning till undersköterska hos oss i Kungälv. Ansökningsperioden är den är 5/4 till 13/6 för start 23 augusti 2021. 

Vill man ha en annan studietakt kan man boka en tid med någon av skolans vägledare för att göra en studieplanering.

Distansstudier

Du kan studera på distans för gymnasiala kurser. Antagning sker löpande under året. Läs mer om möjligheterna att studera på distans här. 

Slutbetyg från Vuxenutbildningen


Möjlighet att utfärda slutbetyg på Vuxenutbildningen förlängs med ett år

Slutbetyg från Vuxenutbildningen kommer att vara möjliga att utfärda fram till den 1 juli 2021 för dig som har startat dina gymnasiestudier med betygsskalan IG-MVG. I regeringens pressmeddelande kan du läsa mer om att möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs.  

Har du dessutom läst kurser efter 1 juli 2012 kan du få ett slutbetyg som innehåller både betygen IG-MVG och betygen F-A.

Mer information om vilka kurser och poäng som måste ingå hittar du i Bedömningshandboken på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Har du ett samlat betygsdokument med betygsskalan IG-MVG behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare omgående för att se vad som gäller för just dig.

Ansökan

Du som vill läsa en kurs eller utbildning hos oss ansöker genom den kommun där du är folkbokförd.

SFI i Kungälv finns både på platsstudier under dagtid och som distansstudier

Våra utbildningar

Här kan du läsa mer om våra utbildningar.