Vuxenutbildning

Välkommen till Vuxenutbildningen i Kungälv. Här får du en andra chans att slutföra dina grund- och/eller gymnasiestudier samt behörighetskomplettera kurser som behövs för vidare studier.

Har du behov av att läsa svenska för invandrare (SFI) eller studera inom särskild utbildning för vuxna (särvux) så kan du göra det hos oss. Vi erbjuder också ett stort antal lärlings- och yrkesutbildningar i samarbete med GR (Göteborgsregionen). I Kungälv utbildar vi undersköterskor.

 

Hösten 2020
Grund- och gymnasieutbildningar

Höstterminen pågår mellan 24 augusti 2020 – 8 januari 2021. 

 

Yrkesutbildningar

Nästa ordinarie ansökningsperiod för yrkesutbildningar kommer att löpa mellan den 30 september – 27 oktober. Det går då att ansöka till utbildningarna som erbjuds med start i januari 2021. Gör din ansökan på www.grvux.se


Är du folkbokförd i Kungälv kan du även söka till vår vård- och omsorgsutbildning. Ansökningsperioden är den 19 oktober – 3 januari. 

Vill man läsa heltid så söker man alla kurser i första terminen. Du söker dessa kurser:

  • Vård- och omsorgsarbete 1
  • Medicin 1
  • Psykologi 1
  • Hälsopedagogik

Vill man ha en annan studietakt kan man boka en tid med någon av skolans vägledare för att göra en studieplanering.

 

Distansstudier

Du kan studera på distans för gymnasiala kurser. Antagning sker löpande under året. Läs mer om möjligheterna att studera på distans här. 

Behörighet

Du kan studera kurser på grundläggande och gymnasienivå på Vuxenutbildningen andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller om:

  • Du har ett studiebevis från ett nationellt gymnasieprogram
  • Du har ett examensbevis från ett nationellt gymnasieprogram

Boka en tid med skolans studie- och yrkesvägledare om du är osäker

 

Slutbetyg från Vuxenutbildningen


Möjlighet att utfärda slutbetyg på Vuxenutbildningen förlängs med ett år

Slutbetyg från Vuxenutbildningen kommer att vara möjliga att utfärda fram till den 1 juli 2021 för dig som har startat dina gymnasiestudier med betygsskalan IG-MVG. I regeringens pressmeddelande kan du läsa mer om att möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs.  

Har du dessutom läst kurser efter 1 juli 2012 kan du få ett slutbetyg som innehåller både betygen IG-MVG och betygen F-A.

Mer information om vilka kurser och poäng som måste ingå hittar du i Bedömningshandboken på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Har du ett samlat betygsdokument med betygsskalan IG-MVG behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare omgående för att se vad som gäller för just dig.

Ansökan

Du som vill läsa en kurs eller utbildning hos oss ansöker genom den kommun där du är folkbokförd.

Att studera som vuxen

Här kan du läsa om studieperioder, studietakt och studieformer och behörighet och om hur du gör om du vill läsa i en annan kommun eller hos någon annan utbildningsanordnare.

Våra utbildningar

Här kan du läsa mer om våra utbildningar.