Skolskjuts för grundskolan

Ditt barn kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan hemmet och skolan. För att få besked om beslut innan första skoldagen på nästkommande läsår behöver du lämna din ansökan om skolskjuts senast 30 april.

Om det inte finns beslut om beviljad skolskjuts ansvarar vårdnadshavaren för transport till och från skolan. 

Ansök om skolskjuts 

Skolskjuts beviljas per läsår. Det betyder att du behöver skicka in en anmälan om skolskjuts vid varje nytt läsår. För att du ska vara garanterad besked om beslut innan första skoldagen nästkommande läsår behöver du lämna din ansökan om skolskjuts senast 30 april.  

Under pågående läsår kan ansökningar om skolskjuts göras när som helst. Då har ansökningarna en handläggningstid på cirka tre veckor.

Om eleven får förändrade omständigheter som påverkar rätten till skolskjuts ska vårdnadshavare anmäla detta till skolskjuts@kungalv.se. Exempel på förändrade omständigheter kan vara flytt eller byte av skola.

Förhandspröva om du har rätt till skolskjuts 

Du kan på förhand pröva om du har rätt till skolskjuts på grund av färdvägens längd.  Verktyget ger endast en bedömning och är inte underlag för kommunens beslut. 

Förhandsprövning av skolskjuts 

Se dina ansökningar och beslut

Du kan alltid se dina inskickade ansökningar och beslut på skolskjutsportalen.

Detta gäller för elever med beviljad skolskjuts

  • Skolkortet går att använda helgfri måndag-fredag från skolstart i augusti till och med 15 september nästkommande år.
  • Skolkortet fungerar inte på jullov och sommarlov.
  • Skolskjuts ska inte användas till och från fritids.
  • Skolkortet är personligt och får inte lånas ut. Missbruk leder till tilläggsavgift vid biljettkontroll.
  • Om eleven glömt kvar något på en skolbuss kontaktar du hittegodsavdelningen på vasttrafik.se.
  • Om eleven glömt busskortet hemma får eleven åka med bussen till skolan ändå. Eleven får en biljett för hemresan genom att kontakta skolans expedition.

Skolskjuts vid växelvis boende

Vårdnadshavare med barn som bor i växelvis boende kan ansöka om skolskjuts förutsatt att

  • elev och båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Kungälvs kommun.
  • vårdnadshavarna har gemensam vårdnad om eleven.
  • elevens boende är likvärdigt fördelat på båda adresserna
  • kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda.

Borttappat eller trasigt busskort

Om eleven av någon anledning behöver ett nytt skolkort ska kortet anmälas som förlorat, trasigt eller defekt. Då får eleven inom en vecka utskickat ett tillfälligt skolkort som gäller under 7 dagar. Det kostar 100 kronor att ersätta ett borttappat eller trasigt busskort.

Vårdnadshavare blir kontaktad på angiven e-postadress när det nya ordinarie skolkortet finns att hämta i stadshuset på Ytterbyvägen 2 i Kungälv.

Om bussen inte kommer, är försenad eller inte kan köra vidare 

Av olika anledningar kan bussen vara försenad, inställd eller av någon anledning inte köra vidare. 

Om bussen inte kommer på morgonen 

Om det inte kommer en ersättningsbuss ansvarar vårdnadshavare för att skjutsa eleven till skolan. Om vårdnadshavaren inte kan skjutsa eleven till skolan ska vårdnadshavaren kontakta skolan och meddela att eleven är frånvarande. 

Om bussen inte kommer på eftermiddagen 

Om bussen är inställd eller försenad på eftermiddagen stannar eleven kvar på skolan tills en annan buss kommer. Om turen är inställd stannar eleven kvar på skolan om inte vårdnadshavaren bestämmer och meddelar något annat. 

Om bussen på eftermiddagen blir inställd och det inte kommer att komma en ersättningsbuss kontaktas vårdnadshavaren som då ansvarar för att eleven hämtas på skolan. 

Om bussen behöver vända tillbaka till skolan på eftermiddagen 

Det kan uppstå situationer då bussen inte kan köra del av rutten. Detta kan ske vid exempelvis halka eller större trafikstörningar. I dessa fall körs eleven tillbaka till skolan och vårdnadshavare har ansvar för att eleven hämtas på skolan. 

Om bussen går i sönder och inte kan köra vidare 

Om bussen under färd inte går att köra vidare kommer de elever som sitter på bussen få vänta på ett ersättningsfordon som kör vidare eleverna. I de fall då det inte kommer ett ersättningsfordon kontaktas vårdnadshavaren som då ansvarar för att eleven kommer hem. 

Läs mer 

Kontakt 

Om du har frågor ska du kontakta skolskjutssamordnare på skolskjuts@kungalv.se eller Kungälvs kommuns kundcenter på 0303-23 80 00.

  Sidan uppdaterades: