Ansökan om skolskjuts

Du kan anmäla om behov av skolskjuts om ditt barn har lång väg till skolan, om det är svåra trafikförhållanden längs med skolvägen, om ditt barn har en funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet som gör det svårt för ditt barn att ta sig till skolan på egen hand.

Elev kan anmäla behov av skolskjuts under hela läsåret utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Har eleven ett skolkort i dag, tänk på att spara kortet eftersom det gäller från och med höstterminens skolstart till och med den 15 september. Om du anmäler behov av skolskjuts på grund av funktionshinder eller särskilda omständigheter ska läkarintyg eller annat intyg som påvisar elevens behov bifogas anmälan (gäller inte elever inskrivna i särskolan).

Skolskjuts inför skolstart

För att eleven ska vara garanterad att få sitt busskort vid höstterminens skolstart ska anmälan för skolskjuts vara gjord senast den 3 maj. Om du ansöker om skolskjuts under pågående läsår är handläggningstiden cirka 3 veckor. Skolskjuts beviljas läsårsvis, det betyder att du behöver skicka in en anmälan om skolskjuts vid varje nytt läsår.

Här ansöker du om skolskjuts för läsåret 2019/2020

Om du har några frågor kontakta skolskjutssamordnare via epost: skolskjuts@kungalv.se eller kundcenter tel: 0303-23 80 00

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Kungälvs kommun (pdf. öppnas i nytt fönster)

Fritids

Skolskjuts gäller inte till och från fritids. Om eleven har fritids vissa dagar måste fritidsschemat fyllas i och skickas med anmälan.

Flytt eller byte av skola

Vid ändrade förhållanden, till exempel flyttning eller byte av skola som gör att du inte längre är berättigad till skolskjuts ska detta anmälas till skolskjutssamordnaren via epost: skolskjuts@kungalv.se.

Beviljad skolskjuts

skolskjutsen.se (extern länk) finns tre viktiga filmer för dig som blivit beviljad skolskjuts.

  Sidan uppdaterades: