Sektor bildning och lärandes ledning

Sektorchef

Sektorchef: Dennis Reinhold
E-post: dennis.reinhold@kungalv.se

Förskola

Verksamhetschef: Monica Carhult Karlsson
E-post: monica.carhultkarlsson@skola.kungalv.se

Grundskola

Verksamhetschef Grundskola F-6: Lars-Gunnar Hermansson
E-post: lars-gunnar.hermansson@skola.kungalv.se

Verksamhetschef Grundskola 7-9: Catharina Bengtsson
E-post: catharina.bengtsson@skola.kungalv.se

Gymnasieskola

Verksamhetschef: Amela Filipovic
E-post: amela.filipovic@skola.kungalv.se

Stödenheten

Enhetschef: Linda Bjälkenborn
E-post: linda.bjalkenborn@skola.kungalv.se

Flerspråksenheten

Enhetschef: Sausan Rooke
E-post: sausan.rooke@skola.kungalv.se

Kompetenscentrum

Verksamhetschef: Tanja Tajic Björkman
E-post: tanja.tajicbjorkman@skola.kungalv.se

Kulturverksamhet

Tf kulturchef: Dennis Reinhold
E-post: dennis.reinhold@kungalv.se

Kulturskola

Tf enhetschef: Kajsa Persson
E:post: kajsa.persson@skola.kungalv.se

Bibliotek och allmän kultur

Tf enhetschef: AnnMari Davidsson
E-post: annmari.davidsson@skola.kungalv.se

Administration Bildning och lärande

Sektorchef: Dennis Reinhold
E-post: dennis.reinhold@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: