Sektor bildning och lärandes ledning

Sektorchef

Sektorchef: Monica Carhult Karlsson
E-post: monica.carhultkarlsson@kungalv.se

Förskola

Verksamhetschef: Dennis Reinhold
E-post: dennis.reinhold@kungalv.se

Grundskola

Verksamhetschef Grundskola F-9: Catharina Bengtsson
E-post: catharina.bengtsson@skola.kungalv.se

Gymnasieskola

Verksamhetschef: Amela Filipovic
E-post: amela.filipovic@skola.kungalv.se

Stödenheten

Enhetschef: Linda Bjälkenborn
E-post: linda.bjalkenborn@skola.kungalv.se

Flerspråksenheten

Enhetschef: Sausan Rooke
E-post: sausan.rooke@skola.kungalv.se

Kompetenscentrum

Verksamhetschef: Tanja Tajic Björkman
E-post: tanja.tajicbjorkman@skola.kungalv.se

Kulturverksamhet

Kulturchef: Matilda Skön
E-post: matilda.skon@skola.kungalv.se

Kulturskola

Enhetschef: Matilda Skön
E:post: matilda.skon@skola.kungalv.se

Bibliotek och allmän kultur

Enhetschef: Anna Byvald
E-post: anna.byvald@skola.kungalv.se

Administration Bildning och lärande

Sektorchef: Dennis Reinhold
E-post: dennis.reinhold@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: