Sektor bildning och lärandes ledning

Sektorchef

Sektorchef: Monica Carhult Karlsson
E-post: monica.carhultkarlsson@kungalv.se

Förskola

Tf verksamhetschef: Lina Öinert
E-post: lina.oinert@skola.kungalv.se

Grundskola

Verksamhetschef Grundskola F-9: Maria Vidlund
E-post: maria.vidlund@skola.kungalv.se

Gymnasieskola

Verksamhetschef: Amela Filipovic
E-post: amela.filipovic@skola.kungalv.se

Stödenheten

Enhetschef: Linda Bjälkenborn
E-post: linda.bjalkenborn@skola.kungalv.se

Flerspråksenheten

Enhetschef: Sausan Rooke
E-post: sausan.rooke@skola.kungalv.se

Kompetenscentrum

Verksamhetschef: Tanja Tajic
E-post: tanja.tajic@skola.kungalv.se

Kulturskola

Enhetschef: Kajsa Persson
E:post: kajsa.persson@skola.kungalv.se

Bibliotek och allmän kultur

Enhetschef: Anna Byvald
E-post: anna.byvald@skola.kungalv.se

Administration Bildning och lärande

Sektorchef: Monica Carhult Karlsson
E-post: monica.carhultkarlsson@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: