Hämtning av avfall på öar

Här kan du läsa om avfallshanteringen på öar som saknar fast förbindelse (väg eller bro). Marstrand och Klåverön räknas inte som öar utan som fast landförbindelse.

Hämtning av rest- och matavfall
Hämtning av grovavfall
Taxor och avgifter

Hämtning av rest- och matavfall

Du kan välja mellan två abonnemang för att ta hand om ditt avfall.

Här hittar du priser för de olika abonnemangen

Fastlandshämtning

Om du väljer abonnemanget fastlandshämtning transporterar du själv ditt mat- och restavfall till någon av de olika insamlingsplatserna på fastlandet:

 1. Parkeringen Danske Sten. Midsommarliden 1, Koön
 2. Parkeringen Rökan, Instön
 3. Parkeringen Rörtången, mitt emot Rörtången 11D
 4. Utanför Kärna återvinningscentral, Ängkulleväge

Titta på karta för att se insamlingsplatserna på fastlandet (röda prickar)

Vid insamlingsplatserna finns kärlskåp med ett grönt kärl för restavfall, och ett brunt kärl för matavfall. När du tecknat abonnemanget för fastlandshämtning får du en nyckel till kärlskåpen skickad till dig. Nyckeln öppnar alla kärlskåp på fastlandet. 

Släng matavfallet i de bruna papperspåsarna som kommunen tillhandahåller. För att vi ska kunna planera tömningen av kärlskåpen är det inte tillåtet att lämna större mängder avfall i stora säckar. Om du har en godkänd hemkompost kan du fortsätta ta hand om ditt matavfall i den. 

Ladda ned valblankett för avfallsabonnemang på öar

Ö-hämtning

Om du väljer abonnemanget ö-hämtning hämtar kommunen ditt avfall på ön.

Hämtningsdagar avfall på öar 2024

Kommunen hämtar dina gröna säckar med restavfall:

 • 8 januari
 • 19 februari
 • 11 mars
 • 2 april 
 • 13 maj, 27 maj
 • 10 juni, 17 juni, 24 juni
 • 1 juli, 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli
 • 5 augusti, 12 augusti
 • 2 september, 30 september
 • 14 oktober
 • 4 november
 • 30 december
 • 5 januari 2025

Lämna avfallet i gröna abonnemangssäckar på någon av insamlingsplatserna:

 • Äspholmen
 • Lövön
 • Älgön
 • Brattön
 • Långö
 • Brunskär
 • Fjällsholmen
 • Gillholmen
 • Bastö

Titta på kartan för att se alla insamlingsplatser för avfall på öar (svarta prickar)

När du tecknat abonnemanget för ö-hämtning får du de gröna avfallssäckarna skickade till dig. Beroende på vilket abonnemang du väljer, sommar eller helår får du olika antal säckar (9 stycken för sommar, 12 stycken för helår).

Sortera ut matavfall på öar

Om du vill sortera ut ditt matavfall kan du lämna ditt avfall på någon av de olika hämtningsplatserna på fastlandet. Om du väljer att sortera ut matavfall får du en nyckel skickad till dig som går till alla kärlskåp på fastlandet. Om du har en godkänd hemkompost kan du fortsätta ta hand om ditt matavfall i den.

Ladda ned valblankett för avfallsabonnemang på öar

Har du kvar röda avfallssäckar?

Om du har överblivna röda säckar kan du lämna in dem för återbetalning hos kommunens kundcenter. Återbetalning sker på din renhållningsfaktura. 

Ladda ned återbetalningsblankett för ö-säckar

Tänk på det här innan vi hämtar hos dig:

 • Lämna ditt hushållsavfall i en grön abonnemangssäck på insamlingsplatsen
  Lämna säcken på insamlingsplatsen senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. Du måste själv se till att ditt hushållsavfall lämnas i tid vid någon av de insamlingsplatser som finns på ön.
Regler för mat- och restavfall

Följande regler gäller för hämtning av avfall i skärgården:

 • Sopsäcken får väga maximalt 15 kg.
 • Avfallet ska vara packat så att det lätt kan hanteras av en person.
 • Stickande/skärande material läggs till exempel i en mjölkkartong.
 • Överfyllda och/eller trasiga säckar hämtas inte.
 • Säckar med felaktigt innehåll hämtas inte.
 • Säckar som inte uppfyller villkoren lämnas kvar för ompackning, hämtning av dessa säckar sker då vid nästa hämtningstillfälle.
 • Du har ansvaret för avfallet tills dess att det är lastat på insamlingsbåten. För att förhindra att fåglar och skadedjur kommer åt avfallet föreslår vi att du och dina grannar tillsammans gör någon form av gemensamt skydd. Det kan också vara bra vid tillfällen då hämtning kan utebli på grund av dålig väderlek. De skydd som byggs underhåller ni själva. 

Priser för abonnemang

Hämtningsavgiften/abonnemanget betalar du utöver den fasta årsavgiften.

Sommarabonnemang vecka 20-37

 • Lämningsplats på ön: 730 kronor
  Du lämnar ditt avfall på anvisad plats på ön. Du får lämna maximalt 9 säckar restavfall per sommar.
  Matavfallet lämnas på ön om det finns möjlighet, annars ska matavfallet lämnas på anvisad plats på fastlandet.
 • Lämningsplats på fastlandet: 380 kronor
  Du transporterar själv mat- och restavfall till fastlandet och lämnar på anvisad plats.

Helårsabonnemang

 • Lämningsplats på ön: 960 kronor
  Du lämnar ditt avfall på anvisad plats på ön. Du får lämna maximalt 12 säckar restavfall per sommar.
  Matavfallet lämnas på ön om det finns möjlighet, annars ska matavfallet lämnas på anvisad plats på fastlandet.
 • Lämningsplats på fastlandet: 490 kronor
  Du transporterar själv mat- och restavfall till fastlandet och lämnar på anvisad plats. 

Hämtning av grovavfall

Grovavfall hämtas en gång per år. Hämtningen gäller bara grovavfall från ett normalt hushåll, och gäller inte grovavfall från verksamheter. Vi hämtar bara avfall som packats på ett bra sätt. Använd gärna framlagda säckar. Du får lämna maximalt 15 kg per säck eller paket. Överfyllda och/eller trasiga säckar hämtas inte.

Hämtningsperiod för grovavfall 2024

Vi startar hämtning av grovavfall vecka 18, 29 april 2024.

Regler för grovavfall

 • Grovavfallet får inte vara längre än 1,5 meter eller väga mer än 15 kg.
 • Överfyllda och/eller trasiga säckar hämtas inte.
 • Grovavfall som inte uppfyller villkoren lämnas kvar, den som lämnat avfallet ansvarar för att det forslas bort.
 • Du har ansvaret för avfallet tills att det är lastat på insamlingsbåten. För att förhindra att bland annat måsar, råttor och mink kommer åt avfallet föreslår vi att du och dina grannar tillsammans ordnar någon form av gemensamt skydd. Det kan vara bra vid tillfällen då hämtning inte blir av på grund av exempelvis vädret. Skyddet underhåller ni själva.

Det här får du lämna

 • Vitvaror: kyl, frys, spis, diskmaskin med mera.
 • Elavfall och elektronikavfall: datorer, mobiler, TV, kaffebryggare med mera.
 • Mindre metallskrot, till exempel cyklar, barnvagnsunderreden och trädgårdsmöbler.
 • Obrännbart avfall: keramik, porslin, burkar och flaskor i glas, dricksglas med mera. (Tänk på att du måste märka behållaren med uppgift om innehåll om du lämnar stickande/skärande material).
 • Brännbart avfall: möbler i minder delar, textilier, plastföremål med mera.

Det här får du inte lämna

 • Trä, ris samt byggmaterial och tegelpannor.
 • Renoveringsavfall: köksinredning och toalettinredning, fönster, dörrar, plank från bryggreparationer med mera.
 • Slipers (träbalkar för järnvägsräls) och tryckimpregnerat trä.
 • Asbest och isolering.
 • Farligt avfall såsom lösningsmedel, färger oljor, batterier oljor och bensin (töm ur motordrivna verktyg och fordon).
 • Fiskeredskap.
 • Större metallskrot än vad som anges ovan.
 • Gasflaskor, gasolflaskor och övriga tryckbehållare.
Lämna grovavfall på återvinningscentralen

Om du har grovavfall som inte hämtas är du välkommen att lämna det på kommunens återvinningscentraler.

 Läs mer om våra återvinningscentraler här

Taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter för renhållning

  Sidan uppdaterades: