Kvinnojour

Kvinnojouren arbetar mot alla former av förtryck och våld mot kvinnor och barn.

Du kan få hjälp och råd utifrån dina egna önskemål, och du får vara anonym om du vill.

Exempel på stöd du kan få genom Kvinnojouren:

  • Stöd om du behöver prata om din livssituation och din relation
  • Samtal om sexuella övergrepp som skett nyligen eller för länge sedan
  • Råd vid polisanmälan eller vårdnadstvist
  • Stöd vid besök hos till exempel polis, advokat eller socialtjänst
  • Hjälp med skyddat boenden

Roks

Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. Den verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse, samt jämställdhet på alla plan.

Roks webbplats (extern länk)


Om du behöver ytterligare hjälp och stöd

Socialtjänst i Kungälv, dagtid (Gemensam mottagning)
Telefon 0303-23 93 77

Kvällar och helger (Socialjour)
Telefon 031-365 87 00

  Sidan uppdaterades: