Färdtjänst och riksfärdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till färdtjänst, riksfärdtjänst eller sjukresor som ett tillägg till allmänna kommunikationsmedel. Läs här om vem som kan ansöka och vilka regler som gäller.

Innehåll på sidan

Färdtjänst

Färdtjänst är ett tillägg till exempelvis buss och tåg och utförs med mindre fordon.

Vem kan ansöka om färdtjänst?

Du kan ansöka om färdtjänst om du:

 • är folkbokförd i Kungälvs kommun.
 • har en funktionsnedsättning som bedöms kvarstå minst tre månader.
 • har avgörande svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att färdas med allmänna kommunikationer, till exempel buss och tåg.


Hur ansöker jag?

Skicka din ansökan till Kungälvs kommun via post eller skanna in och skicka in som E-post. Observera att ansökan ska skickas in med handskriven underskrift. Kom ihåg att skicka med ett läkarutlåtande.

Kontakta kommunens kundcenter om du vill få en ansökningsblankett hemskickad.

Ansökningsblankett för färdtjänst (pdf)

Läkarutlåtande som fylls i av läkare för ansökan om färdtjänst (pdf)


Hur mycket kostar det att resa med färdtjänst?

Pris för vuxen

 • 78 kronor inom Kungälvs kommun
 • 94 kronor Kungälv - Ale
 • 157 kronor Kungälv - Göteborg
 • 157 kronor Kungälv - Mölndal
 • 157 kronor Kungälv - Partille
 • 157 kronor Kungälv - Lerum
 • 157 kronor Kungälvs - Härryda
 • 161 kronor Kungälv - Stenungsund
 • 161 kronor Kungälv - Lilla Edet
 • 226 kronor Kungälv - Alingsås
 • 226 kronor Kungälv - Tjörn
 • 226 kronor Kungälv - Öckerö
 • 226 kronor Kungälv - Orust
 • 226 kronor Kungälv - Kungsbacka
Nattaxa

Nattaxa gäller för resor som startar mellan klockan 00:00 och 04:00.

 • Tillägg med 50 procent på taxa. 
Arbetsresor

Västtrafiks månadsladdning i kollektivtrafiken + 25 procent.

Pris för ungdom

Barntaxa och ungdomstaxa gäller från dagen du fyller 7 år till och med dagen du fyller 20 år.

 • 59 kronor inom Kungälvs kommun
 • 71 kronor Kungälv - Ale
 • 118 kronor Kungälv - Göteborg
 • 118 kronor Kungälv - Mölndal
 • 182 kronor Kungälv - Partille
 • 118 kronor Kungälv - Lerum
 • 118 kronor Kungälv - Härryda
 • 119 kronor Kungälv - Stenungsund
 • 119 kronor Kungälv - Lilla Edet
 • 169 kronor Kungälv - Alingsås
 • 169 kronor Kungälv - Tjörn
 • 169 kronor Kungälv - Öckerö
 • 169 kronor Kungälv - Orust
 • 169 kronor Kungälv - Kungsbacka
Nattaxa

Nattaxa gäller för resor som startar mellan klockan 00:00 och 04:00.

 • Tillägg med 50 procent på taxa
Arbetsresor

Västtrafiks månadsladdning i kollektivtrafiken + 25 procent.


Vart får jag resa?

Du får resa mellan och inom Kungälvs kommun och dessa kommuner:

 • Ale
 • Göteborg
 • Mölndal
 • Partille
 • Lerum
 • Härryda
 • Stenungsund
 • Lilla Edet
 • Alingås
 • Tjörn
 • Öckerö
 • Orust
 • Kungsbacka


Resor i annan kommun

Om du tillfälligt vistas i en annan kommun än vad som ingår i färdtjänstområdet kan du ansöka om tillstånd för att resa med färdtjänst inom denna kommunen. Du betalar den färdtjänsttaxa som gäller i vistelsekommunen. Vid vistelse på annan ort kan du som längst ta resor i en annan kommun i 6 månader. 


Samåkning

Färdtjänsten i Kungälvs kommun samordnas av en beställningscentral. Samordning av resor betyder att du oftast får åka tillsammans med andra på resan. Färdtjänstresorna körs av taxibolag som upphandlas av Västtrafik.


Medresenär

Du har alltid rätt att ha med dig en medresenär på resan, medresenären betalar samma taxa som du själv gör vid färdtjänstresan. Medresenären måste inleda och avsluta resan tillsammans med dig.


Ledsagare

Om du beviljats ledsagare på resan får hen åka med gratis. En ledsagare kan beviljas om du inte klarar dig med den hjälp och service som föraren kan bistå med under själva bilresan.


Hjälpmedel och bagage

 • Du får ta med dig din rollator, rullstol eller annat hjälpmedel på din färdtjänstresa om det är nödvändigt för resan.
 • Du får dessutom ta med dig bagage upp till två matkassar alternativt en liten resväska i fordonet.
 • Om du måste färdas sittande i rullstol ansvarar du själv för att rullstolen är anpassad (till exempel med fästremmar) så att du kan resa med specialfordon.
 • Ledarhund eller servicehund får medfölja utan kostnad, övriga husdjur får inte följa med.


Beställning av resa

Du kan beställa din resa tidigast 14 dagar innan resdagen, men minst en timme innan du vill resa. Du kan samtidigt beställa din återresa.

Du kan beställa din resa via telefon, via Västtrafiks webbplats eller via appen "Västtrafik Boka Resa".

Beställning via beställningscentralen, telefon 020-91 90 90

 • Vardagar klockan 06:00 — 22:00
 • Helger klockan 08:00 — 22:00

Du behöver vara klar att åka när färdtjänstfordonet kommer.

När du ringer och beställer din resa behöver du uppge:
 • Ditt namn, personnummer eller telefonnummer
 • Om resan är enfärdtjänstresa eller en sjukresa
 • Varifrån du ska åka
 • Vart du ska åka
 • När du behöver vara framme
 • Om du har en medresenär eller en ledsagare med dig
 • Om du har hjälpmedel med dig

Beställning via Västtrafiks webbplats eller app

Besök www.vasttrafik.se/bokaresa för att beställa din resa på internet. Du kan också ladda ner appen "Västtrafik Boka Resa" till din telefon och beställa dina resor. 

Avboka din resa

Du kan avboka din resa hos beställningscentralen dygnet runt, telefon 020-91 90 90, och senast en timme innan du skulle ha åkt. Du kan också avboka resan via Västtrafiks webbplats www.vasttrafik.se/bokaresa eller via appen "Västtrafik Boka resa".

Synpunkter på färdtjänsten

Har du synpunkter på färdtjänsten, kontakta Västtrafik på e-post: synpunkt@vasttrafik.se eller ring:  020-91 90 90.

 

Riksfärdtjänst

Om du vill resa utanför färdtjänstområdet som gäller för Kungälvs kommun kan du ansöka om riksfärdtjänst. Färdtjänstområdet för Kungälvs kommun gäller för följande kommuner:

 • Kungälv
 • Ale
 • Göteborg
 • Mölndal
 • Partille
 • Lerum
 • Härryda
 • Stenungsund
 • Lilla Edet
 • Alingsås
 • Tjörn
 • Öckerö
 • Orust
 • Kungsbacka

Vi börjar med att utreda om din resa kan göras med tåg, buss eller flyg. I vissa fall beviljas riksfärdtjänst med taxi eller specialfordon.

För att kunna göra en resa med riksfärdtjänst måste du ha ansökt om riksfärdtjänst och fått tillståndet beviljat.


Ansök i god tid

Din ansökan om riksfärdtjänst ska vara inskickad senast tre veckor innan din planerade resa. Ska du resa vid storhelg, till exempel under julhelgen, vill vi gärna få in din ansökan ännu tidigare.

Ansökningsblankett för riksfärdtjänst (pdf)


Hur hanteras min ansökan?

I Kungälv är det är en handläggare på färdtjänsten som utreder din ansökan. Beslut om du får riksfärdtjänst eller inte tas enligt den lag som finns om riksfärdtjänst.

När vi behandlar din ansökan utgår vi alltid från att du ska resa med allmänna kommunikationsmedel. Om det inte fungerar med din funktionsnedsättning kan det bli aktuellt att resa med fordon som kör färdtjänstuppdrag, som till exempel taxi eller specialfordon.


Enstaka eller återkommande resor med riksfärdtjänst

Du kan ansöka om tillstånd för enstaka eller återkommande resor till en kommun. Ska du göra resor till flera olika kommuner behöver du ansöka och få ett tillstånd till varje kommun du ska resa till.

 

Sjukresor

Resor som görs till och från olika sjukinrättningar kallas för sjukresor. Det kan exempelvis vara resor till vårdcentral, sjukhus, tandläkare eller sjukgymnastik.

För information om sjukresor, ansökan och beställning av sjukresor, kontakta Sjukresor i Västra Götaland.

Kontakt Sjukresor i Västra Götaland

Telefon  010-473 21 00
Webbplats Västra Götalandsregionen - Vårdguiden 1177

  Sidan uppdaterades: