Mat och måltider för äldre

Äldre personer behöver äta en välbalanserad kost. Med åldern kan aptiten minska och den som inte orkar äta så stora portioner som tidigare kan då behöva äta lite annorlunda.

Äldre och mat

När du blir äldre kan du få svårare att äta maten, kanske får du problem med att tugga och svälja, kanske din lukt och smak försämras. Då blir det ännu viktigare att färg, form och andra små detaljer förstärker måltiden. Äldre äter mindre men bör äta oftare, till exempel tre huvudmål och tre mellanmål.

Måltiderna på våra äldreboenden

Alla som serveras måltider i kommunens verksamheter ska få god, väl sammansatt och säker kost. Den ska innehålla tillräcklig mängd energi, näring och ha rätt konsistens.

På alla våra boenden så finns det kostombud bland omvårdnadspersonalen. Tillsammans med kommunens dietist och kökspersonalen samtalar man regelbundet om maten och måltiderna. 

Måltiderna utformas genom tre lika viktiga delar; rummet, mötet och maten. Detta samsas naturligtvis med de lagar och regler som gäller vid måltidersverksamhet.

Huvudmålet serveras vid lunchtid och kvällsmaten är en lättare varm måltid med lite färre ingredienser. Frukost kommer till som ett tredje huvudmål och däremellan tre mellanmål varav ett kan vara en kvällssmörgås.

En helg ska vara helg med till exempel söndagsmiddag och högtidsmenyer vid alla våra högtider och speciella tillfällen. Varje dag serveras dessert.

Aktiveringspedagogerna arbetar också med upplevelser runt maten. Att baka och sprida en doft genom huset väcker minnen såväl som aptiten till liv.

Kungälvs kommun har en kostpolicy

Målet med måltiderna inom våra verksamheter är står i den kostpolicy som Kungälvs kommun antagit. Äldreomsorgen har tagit fram riktlinjer som stöd för att målet uppfylls.

Kommunens kostpolicy hittar du bland våra styrdokument.

Här kan du läsa om riktlinjer för kost och nutrition inom äldreomsorgen

I kommunen arbetar vår kommundietist med att bland annat ge råd, stöd och ledning till olika yrkesgrupper runt mat, måltider och nutrition.

Tips och råd

Tips vid aptitlöshet 

Tips vid muntorrhet 

Råd om bra mat för äldre

 

Fakta om måltider och tillagning i kommunen

I kommunen är det verksamheten Måltidsservice som står för maten, planering och tillagning. På några boenden finns det kök där måltiderna lagas från grunden, så kallade tillagningskök; Ytterbyhemmet, Ekhaga och Solhaga, och på de andra är det beredningskök. Oavsett vilket så ska maten ha samma standard på alla boenden.

Måltiderna är så långt det går lagade från grunden av säsongsanpassade färska råvaror. All mjölk som serveras är ekologisk och allt kaffe ekologiskt och rättvisemärkt. Andelen ekologiska livsmedel ökar ständigt och är ett verksamhetsmål för Måltidsservice.

Tillagnings- och mottagningskök

Måltidsservice producerar totalt cirka 7000 lunchportioner dagligen varav 1000 är specialkost. Förutom det lagas frukost, mellanmål och kvällsmat. Thorildskolan som är det största tillagningsköket producerar både varm mat och kyld mat. De övriga tillagningsköken producerar varm mat. Det är lunchens huvudkomponentexempelvis kött, fisk och sås lagas och skickas ut till närliggande mottagningskök. Beredning av frukost, mellanmål och kvällsmat med tillbehör som potatis, ris, pasta och grönsaker sker i mottagningsköken eller på avdelningen. Det är mottagningsköken eller avdelningspersonal som lägger upp och serverar maten på ett aptitligt och trevligt sätt.

Köken i äldreomsorgen lagar cirka 400 heldagsportioner. Den varma maten till måltiderna skickas ut på vagn från köket i samband med servering. Vårdpersonalen beställer övriga tillbehör och varor från köket som bröd, smör, kakor och kaffebröd 2-3 gånger i veckan. Måltiderna är lagade från grunden av färska råvaror. All mjölk som serveras är ekologisk och allt kaffe som serveras är ekologiskt och rättvisemärkt. 

Kontakt

Kundcenter, fråga efter kommundietisten eller Måltidsservice 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: