Blåmesen

Blåmesens förskola består av fyra avdelningarna med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i Komarken i centrala Kungälv.

Om vår verksamhet

Förskolan ligger i ett mångkulturellt område där vi tar tillvara på mångfalden och ser varandras olikheter som en tillgång som berikar oss.

Vi strävar efter att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga, sedda och lika mycket värda.

Vi arbetar utifrån läroplanens mål med stort fokus på språk och kommunikation av olika slag. I vår verksamhet ges barnen möjligheter till skapande, lek och lärande i en kreativ miljö.

Förskolan präglas av två ledord som är arbetsglädje och mod och dessa är viktiga ingredienser i vårt dagliga arbete. Vi har en stor härlig gård som utmanar till all slags lek och samspel.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

 

  Sidan uppdaterades: