Farligt avfall - för företagare

Farligt avfall som uppstår i din verksamhet ska tas om hand av godkänt företag, det får inte eldas upp eller grävas ner. Här hittar du information om hur du går tillväga med att ta hand om ditt verksamhetsavfall.

Lämna farligt avfall

Farligt avfall som uppstår i din verksamhet ska lämnas till ett företag som tar emot farligt avfall, det får inte eldas upp eller grävas ner. Som företagare får du inte heller lämna in farligt avfall på kommunens återvinningscentraler.

Information om vad som är farligt avfall finns i bilaga 3 i avfallsförordningen (2020:614), giltig från 1 augusti 2020. 

Har du frågor om slaktavfall, kemisk bekämpning eller gödsel inom lantbruket? På sidan Lantbruk - kontroll, tillsyn hittar du mer information.

Lantbruk - kontroll, tillsyn 

Exempel på företag som tar emot farligt avfall


Anteckna farligt avfall

Du som producerar farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska enligt avfallsförordningen anteckna uppgifter för varje typ av farligt avfall.

Du ska anteckna:

  • vad det är för avfall
  • var avfallet producerats
  • datum för när avfallet transporterats bort
  • transportsätt
  • vem som transporterat avfallet
  • hur mycket avfallet det väger
  • vem som tagit emot avfallet och var det har tagits emot

Anteckningen måste du göra innan avfallet transporteras från verksamheten. Anteckningen måste du spara i minst tre år och kunna visas upp om tillsynsmyndigheten gör kontroll.

För in uppgifter i avfallsregistret

Från den 1 november 2020 ska du föra in uppgifter som antecknats om farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet i avfallsregistret. Rapporteringen till avfallsregistret måste du göra senast två arbetsdagar efter att avfallet transporterats från verksamheten.

Avfallsregistret - Naturvårdsverkets webbplats

Frakta farligt avfall

Avfallet ska fraktas till ett företag som tar emot farligt avfall och som kan lämna ett kvitto på inlämningen. Du ska skriva ett dokument där det står hur mycket avfall som uppstår i din verksamhet och till vem det lämnats. Om ett transportföretag hämtar avfallet ska de ge dig ett transportdokument.

Att tänka på om avfallet är:

  • mindre än 100 kilo eller 100 liter per år får du själv frakta avfallet efter du anmält transporten till Länsstyrelsen.
  • mer än 100 kilo eller 100 liter per år behöver du tillstånd av Länsstyrelsen för att själv transportera avfallet eller så ska avfallet transporteras av ett godkänt transportföretag.

Anmäl transport eller ansök om tillstånd

Anmälan och tillståndsansökan gör du elektroniskt via länsstyrelsens hemsida. 

Anmäl och ansök om tillstånd att frakta farligt avfall

  Sidan uppdaterades: