Idealbild stadskärnan Kungälv

Idealbild stadskärnan Kungälv är en del av Kommunplan 2000 (gamla översiktsplanen) där en värderingsplattform för den framtida stadskärnan beskrivs.

Kommunplan 2000 är ett planeringsdokument som kommunfullmäktige antog i oktober 2003. Det innehåller vision, insikter, strategier och handlingsplan i arbetet med att göra stadkärnan i Kungälv till en unik tillgång i Göteborgsregionen.

Stadskärnan i Kungälv behöver utveckla fler goda kvaliteter vid sidan om en väl fungerande handel. Kvaliteter som är svåra att beskriva men som med ett gemensamt ord kan kallas för mervärden. Kungälv ska utvecklas till en stad med en stadskärnas alla mervärden.

En kombination av våra specifika förutsättningar, nya insikter och strategier formar en Idealbild för hur stadskärnan i Kungälv kan skapa fler mervärden.

 

  Sidan uppdaterades: