Buller från ventilationsfläktar, kylanläggningar, kompressorer, värmepumpar och liknande

Ventilationsfläktar, kylanläggningar med mera

I många fastigheter finns det ventilationsfläktar och kylanläggningar. De kan finnas på utsidan av fastighetens vägg, på vindar eller på andra platser i huset. Anläggningarna kan störa om de inte är tillräckligt bullerdämpade eller inte placerade med hänsyn till dem som bor i närheten. Det är alltid den som äger och använder fläkten och kylanläggningen som har det högsta ansvaret att boende inte störs av bullret. Det gäller också för installationer, kompressor, värmepumpar och liknande. Buller kan också uppstå på restauranger, uteserveringar och vid konserter och evenemang.

Tillsyn och ljudmätningar

Vid klagomål gör miljöenheten tillsyn och mätningar för att kontrollera ljudnivåerna. Vi kan också göra ljudmätningar i eller utanför en bostad. Om mätningen visar för höga värden kan du behöva se till att göra så att ljudnivån sjunker. Eventuell kostnad för den tid som vi lägger ned får du betala om klagomålet är befogat.
 

Hur mycket får det låta?

Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om hur mycket det får låta inomhus, FoHMFS 2014:13 (extern länk).

Folkhälsomyndighetens webbplats finns också information om höga ljudnivåer FoHMFS 2014:15, (extern länk).

På Naturvårdsverkets webbplats finns vägledningar om buller i samhället (extern länk).

  Sidan uppdaterades: