Företagande

Två byggarbetare på en byggarbetsplats.

Att etablera sig i Kungälv

Kungälv, med sitt strategiska läge i närheten av Göteborg erbjuder goda förutsättningar för näringslivet att verka och utvecklas

Flygfoto över Rollsbo västerhöjd

Etableringsmark till ditt företag

Projekteringsanvisningar för konsulter och entreprenörer

Information och anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering, byggande, drift och underhåll.

Lokaler för uthyrning

Hitta lokaler att hyra

Företagare som deltar på framtidsverkstad i Marstrand

Nyheter och aktiviteter

Nyhetsbrev Näringsliv

Nyhetsbrev Näringsliv kommer ut fyra gånger om året eller oftare vid behov, och vänder sig till företagare i Kungälvs kommun. Nyhetsbreven tar upp nyheter från kommunen och andra samarbetspartners. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet och få det med e-post.

Platsvarumärket logotyp

Platsvarumärket Kungälv

För att få en bättre bild om hur vår omvärld uppfattar oss och hur vi uppfattar oss själva har Kungälv arbetat fram ett platsvarumärke. Syftet är att lyfta fram bland annat besöksnäring, inflyttning och näringsliv. Här finns logotyper, bilder och texter som är fria att använda för alla som vill kommunicera om Kungälv.

Rekryteringsguide för företagare

Rekryteringsguiden är en digital tjänst från Arbetsförmedlingen som hjälper dig som företagare att hitta nya medarbetare.

Starta och utveckla företag

Tillståndsguide

Planerar du att starta eller redan driver en verksamhet? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Upphandling och inköp

Kungälvs kommun har en central upphandlingsenhet som stöttar alla kommunens verksamheter och tecknar avtal för varor, tjänster och entreprenader. Upphandlingsenheten fungerar som projektledare i en upphandlingsprocess där verksamheten är kravställare och medverkar under hela processen. En upphandling kan resultera i ett ramavtal, objektsavtal eller leveransavtal.

Samhällskontraktet: Kompetensförsörjning bortom covid-19

Årets Stadskärna

I projektet Årets stadskärna samverkar olika aktörer med stadens utveckling.