Företagande

Rådgivning till företagare

Välkommen att höra av dig till näringslivsenheten.

Två byggarbetare på en byggarbetsplats.

Att etablera sig i Kungälv

Kungälv, med sitt strategiska läge i närheten av Göteborg erbjuder goda förutsättningar för näringslivet att verka och utvecklas

Hållbart företagande

Företag har en central roll i arbetet för att nå Globala målen inom Agenda 2030.

Nyhetsbrev Näringsliv

Nyhetsbrevet Näringsliv kommer ut fyra gånger om året eller oftare vid behov, och vänder sig till företagare i Kungälvs kommun. Det tar upp nyheter från kommunen och andra samarbetspartners. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet och få det med e-post.

Projekteringsanvisningar för konsulter och entreprenörer

Information och anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering, byggande, drift och underhåll.

Starta och utveckla företag

Tillståndsguide

Planerar du att starta eller redan driver en verksamhet? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

Upphandling och inköp

Kungälvs kommun har en central upphandlingsenhet som stöttar alla kommunens verksamheter och tecknar avtal för varor, tjänster och entreprenader. Upphandlingsenheten fungerar som projektledare i en upphandlingsprocess där verksamheten är kravställare och medverkar under hela processen. En upphandling kan resultera i ett ramavtal, objektsavtal eller leveransavtal.

Platsvarumärket logotyp

Platsvarumärket Kungälv

I Kungälv finns ett platsvarumärke som är framtaget av näringslivet och kommunen. Här finns logotyper, bilder och texter som är fria att använda för alla som vill prata Kungälv.

Rekrytera till ditt företag

Som företagare är du beroende av rätt kompetens och bemanning. Kungälvs kommun och Arbetsförmedlingen kan stödja dig som företagare med kompetensförsörjningen på olika sätt.

Kan ditt företag erbjuda prao- eller praktikplats?

Praktik är en möjlighet både för dig som arbetsgivare och för personen som praktiserar. Genom att erbjuda praktik bidrar du i bästa fall till arbetsplatsens långsiktiga kompetensförsörjning samtidigt som praktiken hos er blir ett viktigt steg mot eget arbete för en kungälvsbo.