Grundskoleelever som åker skolskjuts kommer få sina skolkort under sin första skoldag

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

De elever som ansökt och fått beviljad skolskjuts kommer få sitt skolkort under första skoldagen, i stället för att skolkortet skickas hem i brevlådan. Orsaken till förändringen är leveransproblem hos Västtrafik.

Om eleven har ett skolkort från föregående termin är det skolkortet giltigt fram till och med 15 september 2023.

Om eleven inte har ett skolkort kommer eleven kunna åka till skolan utan giltigt färdbevis den första skoldagen. Om man ansökt och blivit beviljad skolskjuts kommer eleven få sitt skolkort under första skoldagen.

De elever som går i grundskolan i en annan kommun och är berättigade till skolkort kommer få sina kort hemskickade. Korten skickas från kommunen den 15 augusti.

Mer om skolskuts i Kungälvs kommun

  Sidan skapades: