Kommun och politik

Vacker bild på en grav

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en begravning som inte sker enligt Svenska kyrkans eller någon annan religiös organisations ordning. Vem som helst, oavsett religiös tillhörighet, kan välja en borgerlig begravning.

Bild på två ringar

Borgerlig vigsel

Coronaviruset sett i mikroskop

Information med anledning av Corona och covid-19

Bild på hög med dokument

Diarium och arkiv

Hitta din politiker

""

Internationellt samarbete

Invandring och integration

Kommunens organisation

Kungälvs kommun har, liksom alla andra kommuner i Sverige, en politisk organisation och en tjänstemannaorganisation. Kommunledningen består av en politisk ledning och en förvaltningsledning.

Kommunfakta

""

Kontakta oss så här

Om du har frågor eller behöver hjälp ska du kontakta Kungälvs kommuns Kundcenter. Vi svarar på dina frågor eller hjälper dig att komma i kontakt med rätt person. Här får du också information om öppettider och telefonnummer när Kundcenter har stängt.

Kungälvskartan

karta

Kvalitet och uppföljning

""

Möten och handlingar

Nyheter

Officiell anslagstavla

Det här är Kungälvs kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser. Kommunen är också aktförvarare åt Länsstyrelsen för vissa handlingar.

Press- och informationsmaterial

På denna sida hittar du pressmeddelanden, pressbilder, kontaktuppgifter och Kungälvs kommuns logotyp som är fria att ladda ner och använda.

Styrdokument

Säkerhet och trygghet

Kungälvs kommun arbetar i samverkan med polis och räddningstjänst för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Som medborgare har du också stor möjlighet att påverka säkerheten och tryggheten för dig själv och dina närmaste.

FAQ - Vanliga frågor

Här kan du hitta vanliga frågor och svar

Var med och påverka

Årsredovisning och årsplanering

Tertialrapport, bokslut En sammanställning av kommunens löpande bokföring som visar den löpande bokföringen (resultatet) på bokslutsdagen. Bokslut kan göras för del av ett år eller för ett helt räkenskapsår. När bokslut görs för ett helt räkenskapsår kallas det årsbokslut. I kommunen görs bokslut tre gånger per år, tertial 1 = 30 april, tertial 2 = 31 augusti samt vid årsskiftet, tertial 3 = 31 december.