Kommun och politik

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en begravning som inte sker enligt Svenska kyrkans, eller något annat religiöst samfunds ordning. Vem som helst, oavsett om man tillhör ett religiöst samfund eller ej, kan välja en borgerlig begravning.

Borgerlig vigsel

Diarium och arkiv

EU-valet 26 maj 2019

Här kan du rösta

Hitta din politiker

Internationellt samarbete

Invandring och integration

Kommunens organisation

Kungälvs kommun har, liksom alla andra kommuner i Sverige, en politisk organisation och en tjänstemannaorganisation. Kommunledningen består av en politisk ledning och en förvaltningsledning.

Kommunfakta

Kontakta oss

Kungälvskartan

karta

Kvalitet och uppföljning

Möten och handlingar

Nyheter

Välkommen till Kungälvs kommun

Vi är glada att just du vill flytta hit, eller kanske redan är här! Hoppas att du kommer att trivas och hittar dina egna smultronställen i Kungälvs kommun. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha för dig som är ny eller funderar på att flytta hit. Tveka inte att höra av dig om du undrar över något!

Officiell anslagstavla

Det här är Kungälvs kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser.

Press- och informationsmaterial

Massmedia har ett samhällsuppdrag att granska offentliga myndigheters verksamhet och har också en viktig roll som opinionsbildare och att sprida samhällsinformation. Det ligger i vårt intresse att förse massmedia med så korrekt och fullständigt underlag som möjligt och aktivt medverka till att informationen sprids.

Styrdokument

Säkerhet och trygghet

Kungälvs kommun arbetar i samverkan med polis och räddningstjänst för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Som medborgare har du också stor möjlighet att påverka säkerheten och tryggheten för dig själv och dina närmaste.

FAQ - Vanliga frågor

Här kan du hitta vanliga frågor och svar

Var med och påverka

Årsredovisning 2017

Den här årsredovisningen vänder sig framförallt till kommunfullmäktige. Genom ett strukturerat innehåll är avsikten att den också ska tillgodose informationsbehovet hos övriga förtroendevalda, externa intressenter, medborgare och anställda.