Kommun och politik

Vacker bild på en grav

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en begravning som inte sker enligt Svenska kyrkans eller någon annan religiös organisations ordning. Vem som helst, oavsett religiös tillhörighet, kan välja en borgerlig begravning.

""

Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel innehåller inga religiösa inslag. Planera och förbered er med vår e-tjänst

Bild på hög med dokument

Diarium och arkiv

""

E-faktura, enkelt och bekvämt

Bli röstmottagare i EU-valet 2024

Anmäl ditt intresse! Kungälvs kommun behöver rekrytera röstmottagare till sina 28 vallokaler runtom i kommunen. Vill du göra en insats för demokratin? Nu finns möjlighet för dig som är intresserad och har ett noggrant och hjälpsamt sätt att anmäla ditt intresse för att arbeta som röstmottagare i valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

Stadshuset i Kungälv

Information till dig som är förtroendevald politiker i Kungälvs kommun

Här finns information, snabblänkar och blanketter som kan vara till nytta för dig som är förtroendevald politiker i Kungälvs kommun.

Hitta din politiker

""

Internationellt samarbete

Kommunens organisation

Kungälvs kommun har, liksom alla andra kommuner i Sverige, en politisk organisation och en tjänstemannaorganisation. Kommunledningen består av en politisk ledning och en förvaltningsledning.

Kommunfakta

""

Kontakta oss så här

Om du har frågor eller behöver hjälp ska du kontakta Kungälvs kommuns Kundcenter. Vi svarar på dina frågor eller hjälper dig att komma i kontakt med rätt person. Du kan också ställa frågor och lämna synpunkter anonymt via vår e-tjänst för synpunkter.

Kungälvskartan

karta

Kvalitet och uppföljning

""

Möten och handlingar

Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoriteternas språk och kultur är en del av vårt gemensamma svenska kulturarv.

Nyheter

Officiell anslagstavla

Press- och informationsmaterial

Här hittar du pressmeddelanden, pressbilder, kontaktuppgifter och Kungälvs kommuns logotyp. De är fria att ladda ner och använda.

Skadestånd - person- eller egendomsskada

Här hittar du information om kommunens ansvar och hur du anmäler en skada.

Styrdokument

Politiskt beslutade dokument som styr hur kommunen ska arbeta

""

Säkerhet och trygghet

Kungälvs kommun arbetar i samverkan med polis och räddningstjänst för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Som medborgare har du också stor möjlighet att påverka säkerheten och tryggheten för dig själv och dina närmaste.

Var med och påverka

""

Årsredovisning och årsplanering

Planeringen av kommunens utveckling grundar sig på ett antal styrdokument, till exempel kommunens vision och kommunplanen. Här hittar du budgetdirektiv, förvaltningens verksamhetsplan samt årsredovisning.