Monica Carhult Karlsson blir ny chef för sektor bildning och lärande

När nuvarande sektorchef Dennis Reinhold går i pension blir Monica Carhult Karlsson ny chef för sektor bildning och lärande.

Sektor bildning och lärande är en av tre sektorer inom kommunens förvaltning. Inom sektor bildning och lärande hanteras kommunens verksamheter för förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, kultur och kompetenscentrum.

Nuvarande sektorchef Dennis Reinhold går i pension till årsskiftet och det kommer bli Monica Carhult Karlsson som tar över uppdraget. Monica arbetar idag som verksamhetschef för förskolan i Kungälv och ser fram emot sitt nya uppdrag.

– Jag ser fram emot mitt nya uppdrag som innebär att få arbeta med sektorns alla delar. Kultur, kompetenscentrum och utbildning i alla skolformer från förskola till vuxenutbildning. Att få följa barns lärande genom åren och stötta dem i de utmaningar de möter är fantastiskt.

Den första tiden som sektorchef planerar Monica att lära känna verksamheterna utifrån sin nya roll.

– I mitt nuvarande uppdrag har jag ansvar för förskolans verksamhet så under min första tid kommer jag sätta mig in i övriga områden inom sektorn för att undersöka vilka styrkor vi ska bygga vidare på, vilka utmaningar vi behöver prioritera och hur vi använder våra resurser på bästa sätt.

Monica Carhult Karlsson tillträder som sektorchef den 1 januari 2024.

  Sidan skapades: