Samhällskontraktet – arbetet för innanförskap i kommunen fortsätter

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

19 september hölls ett stormöte i Stadshuset om det positiva arbetet inom Samhällskontraktet. På mötet belystes de pågående insatserna och deltagarna diskuterade det fortsatta engagemanget för att uppmuntra inkludering inom kommunen.

 

Samhällskontraktet är en satsning som syftar till att alla samhällsgrupper i Kungälvs kommun ska känna sig inkluderade. Det sker genom samarbete mellan kommun, näringsliv, offentliga organisationer och det civila samhället. Politikerna i Kungälvs kommun har varit aktiva i att stödja detta initiativ och understryker vikten av att skapa inkludering och möjligheter för alla i vår kommun.

- Det var ett väldigt bra möte med mycket energi! Jag är väldigt glad för att så många kom och tog sig tid för Kungälv. Att man bidrog med idéer och förslag hur vi kan skapa ett starkare och mer socialt hållbart Kungälv tillsammans. Vi har en hel lista på saker att ta ställning till nu så det här blev bra, säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun.

Bild: Gun-Marie Daun (KD) är oppositionsråd, Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande,
Anders Holmensköld. Kommunalråd, 1 vice ordförande kommunstyrelsen Kungälv.


Samarbetsprojekt inom Samhällskontraktet – två inspirerande exempel

Mötesplatsen är ett resultat av ett samarbete mellan olika organisationer i kommunen med målet att främja integration, språkutveckling och samhällsengagemang. Kungälvs kommun utmanade behovet av ett kvällsspråkcafé för att nå en bredare målgrupp. Rädda barnen, Equmeniakyrkan och Fredsrörelsen i Kungälv tog sig an uppgiften och byggde samarbetet kring att göra skillnad för Kungälvs nya invånare.

Aktiviteter och stöd på Mötesplatsen:
• Språkträning genom intressanta teman och presentationer.
• Möten med samhällsaktörer.
• Kulturella aktiviteter som sång, bingo, bowling och matlagning.
• Praktiskt stöd med CV-skrivning och besök hos hyresvärdar och socialkontor.
• Demokratiundervisning för att lära deltagarna om den svenska demokratiprocessen och röstande.


- Samarbetet med Kungälvs kommun har varit avgörande för Mötesplatsens framgång. Mötesplatsen är ett levande exempel på hur samarbete mellan olika organisationer och kommunen kan skapa en positiv och inkluderande miljö där människor kan utvecklas och bygga nya liv, säger Åse Hansson, Fredsrörelsen i Kungälv.


Näringslivet och Mimers Hus Gymnasium samarbetar för att ge elever fler möjligheter och skapa närmare kopplingar mellan skola och arbetsliv. Fokuset ligger på en kommande jobb- och inspirationsmässa under vecka 6 på gymnasiet med målet att underlätta för både elever och företag i kommuner för att knyta kontakter. Tanken är att mässan ska öppna dörrar för elever genom praktikplatser, examensarbete och företagspresentationer.

- Kom och bli en inspirationskälla för våra elever! Vi behöver praktikplatser och möjligheter att ge våra unga talanger en första smak av arbetslivet. Genom att dela med oss av era erfarenheter och insikter kan ni hjälpa dem att forma sina framtida karriärer", säger Sofia Ottosson, pedagog från Mimers hus.

Bild: Sofia Ottosson, pedagog Mimers hus Gymnasium

Om Samhällskontraktet

Sedan 2016 har Kungälvs kommun, samverkat genom samhällskontraktet tillsammans med numera 112 representanter från olika samhällsfunktioner såsom polis, arbetsförmedling, och ideella organisationer. Samhällskontraktet är ett unikt avtal som ska hjälpa utsatta i samhället genom gemensamma satsningar att bryta utanförskap. Värdeorden som styr samarbetet är ansvar, tillsammans, samverkan, mod och inkludering, vilka tillsammans strävar efter att öka innanförskapet och skapa ett mer sammanhållet Kungälv. Samhällskontraktet är en symbolisk och viktig insats för att främja samarbete och social hållbarhet i Kungälvs kommun.

Under 2023 har flera nya organisationer också anslutit sig till samhällskontraktet, inklusive McDonald's Kungälv, Pretec, Rutgerson Marin, Bror Tonsjö, Majblomman, Club Evergreen, Svenska Hem Kungälv, och Kareby församling Lukas projekt.

 

  Sidan skapades: