Kommunfullmäktige 2 februari 2017

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand. Kallelse och protokoll finns att ladda ner som bilagor till ärendet Upprop i dagordningen.

På det här kommunfullmäktige kommer det bland annat handla om biblioteksplanen för 2017-2020. Beslut är tänkt att tas om Vision 2040 och om att anta detaljplanen Disekulla och Diserödsskolan

Dessutom kommer kommunens hållbarhetsstipendium för 2016 att delas ut. 

  Sidan uppdaterades: