Kommunfullmäktige 18 maj 2017

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand. Kallelse och protokoll finns att ladda ner som bilagor till ärendet "Upprop" i dagordningen.

På det här kommunfullmäktige går man bland annat igenom det nya planprogrammet för Västra tullen, Liljedal och Västra gatan. Man kommer diskutera en förstudie som granskar kommunens flyktingmottagande och dessutom kommer det vara prisutdelning till vinnaren av teckningstävlingen för kommunens vision 2040.

  Sidan uppdaterades: