Kommunfullmäktige 15 juni 2017

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand. Kallelse och protokoll finns att ladda ner som bilagor till ärendet "Upprop" i dagordningen.

På det här kommunfullmäktige går man bland annat igenom rambudgeten för 2018 – 2021 och tertialrapport 1 för 2017. Man kommer också få en rapport från projektet 8-fjordar. 

  Sidan uppdaterades: