Kommunfullmäktige 4 november 2021

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

För en komplett dagordning, se kallelsen till mötet.

  Sidan uppdaterades: