Kommunfullmäktige 13 juni 2024

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

 För en fullständig dagordning, se kallelsen till mötet.

  Sidan uppdaterades: