Tvetgatan - byggnation av cykelbana

Utmed Tvetgatan anläggs en gång- och cykelbana.

I första skedet av byggnationen kommer trafiken kunna mötas men längre fram i arbetet kommer trafiken regleras med trafiksignaler. 

Arbetet påbörjas 9 september och beräknas vara färdigt 15 november.

  Sidan uppdaterades: